RMIT University Melbourne, Australien

Akademisk landskapsarkitektur för ett modernt campusliv med effektiva personflöden

Reference_RMIT_2
Projekt i fokus

Effektiva personflöden för en bekvämare akademisk vardag

RMIT University samarbetade med fem arkitektbyråer och en landskapsarkitekt för att renovera fyra äldre byggnader vars energieffektivitet inte höll måttet. Det primära målet var att bevara och blåsa nytt liv i de befintliga byggnaderna. Designen präglades av naturligt ljusinflöde genom glasfönster och öppna utrymmen med flyttbara bjälkar, pelare och takplattor. Våra energieffektiva skjutdörrar i glas bildar en övergång mellan de gamla och nya delarna av universitetet, medan våra beröringsfria passersystem skapar ett smidigt personflöde inifrån och ut.

Utmaningar

Hur kan passerlösningar underlätta den akademiska vardagen?

  • System som säkerställer smidiga personflöden

  • Utrymmen som möjliggör snabba förflyttningar för en levande akademisk anda

  • Automatiska dörrar som anpassar sig efter människors rörelser

  • Bekvämt tillträde till ett nytt arkitektoniskt landmärke

  • Transparent och barriärfri design

  • Nödfunktioner som skyddar personer och egendom

Reference_RMIT_3

Detaljer

Skräddarsydda passer- och dörrlösningar för alla situationer

Lösningar baserade på säkerhetsnivå

Automatiska dörrsystem har olika uppgifter i en byggnad. De skapar en bekväm och säker entré som reglerar personflödena och tillträdet till olika områden. Passersystem höjer säkerheten i skyddade utrymmen, t.ex. laboratorier, dit endast behöriga har tillträde.

Robust och pålitlig dörrautomatik

Drivenheter till slagdörrar erbjuds för många användningsområden – från enkla invändiga dörrar till dubbla automatiserade brand- och rökskyddsdörrar. De har olika funktioner och tillbehör för att uppfylla de individuella behoven.

Energieffektiva entrélösningar

För välbesökta huvudentréer där enkel användning är avgörande och passersystemen måste matcha den omgivande arkitekturen, är våra karuselldörrar i serien KTC-Comfortline en perfekt lösning.

Vill du veta mer?