Elbphilharmonie Hamburg, Tyskland

Många besökare innebär många utmaningar

Reference_Elbphilharmonie_3
Projekt i fokus

Många besökare innebär många utmaningar

Bländande glas, vågformat tak och 110 meter i höjd: konserthuset Elbphilharmonie är ett landmärke i Hamburg som syns från stadens alla hörn.

Den mångfacetterade byggnaden omfattar tre konsertsalar, den publikt tillgängliga 37 m höga utsiktsplattformen Plaza, en utställningslokal, en restaurang, ett hotell samt 45 lägenheter.

Utmaningar

Hur skapar vi skräddarsydda lösningar för huvudutrymmena?

  • Sensorslussar för att övervaka besöksflöden

  • Biljettskannrar för att styra antalet besökare till utsiktsplattformen

  • Rymlig och säker passage till byggnaden

  • Bekväm och barriärfri design i hela byggnaden

  • Skräddarsydda lösningar för att uppfylla kundens specifika krav

Reference_Elbphilharmonie_4

Detaljer

Anpassad hantering av besökarna till en turistmagnet

System för hantering av besökarna till Plaza

Plaza är en arkitektonisk pärla belägen mitt i byggnaden mellan de två delarna av konserthuset. Upp till 16 000 besökare passerar här varje dag. Eftersom Plaza endast rymmer 1 200 personer samtidigt av säkerhets- och brandskyddsskäl, styrs tillträdet med hjälp av biljetter som kan köpas på plats eller online.

Kontrollera besöksflöden

För att allt skulle fungera smidigt installerade vi biljett- och passersystemet "Speedy" från ADITUS. Kunden behövde en lösning som garanterade säker och bekväm inpassering. Flödeskontroll och kameramätning installerades för att övervaka antalet besökare.

Rymligt och säkert tillträde till byggnaden

dormakaba har lång erfarenhet av att arbeta med högklassiga byggnader – därför konsulterades våra specialister på tillträdeskontroll, system för besöksflöden, brandsäkerhet och nödutgångar inför Elbphilharmonie-projektet. Speciella Kerberos vändkors av rostfritt stål togs fram och tillverkades. De specialtillverkas och är därför något bredare än vanligt, så att uppklädda besökare kan gå igenom dem bekvämt.

Barriärfri design

För personer med funktionsnedsättning installerades fem Argus sensorslussar med automatiska dörrelement. De möjliggör bekväm och beröringsfri passage för personer i rullstol och familjer med barnvagn eller små barn. Sensorslussar med fotoelektriska barriärsensorer valdes av estetiska skäl. Även här anpassades standarddimensionerna till de mått som kunden efterfrågade.

Vill du veta mer?