dormakaba

evolo Manager

Användare, nyckelkort och dörrenheter hanteras med hjälp av evolo manager (KEM). Behörigheter ges enkelt och tidsbesparande med hjälp av denna lättanvända programvara. Tidszoner kan enkelt sättas för att begränsa behörigher till förutbestämda tider. Händelselogg kan aktiveras för att få en översikt över dörrenheternas alla tillträden och systemhändelser.

Ladda ner

Dokument