dormakaba

TV 100 Elektromekaniskt lås

TV 100 används tillsammans med TL-G (dörrterminal för utrymning) på utrymningsdörrar som skall hållas låsta som skydd mot otillåten användning.

Funktionsbeskrivning

Låset levereras komplett med låskolv, fästskruvar och mellanlägg (TV-Z 01). Låshuset av metall är korrosionsskyddat och sabotagesäkert. Låsenheten har potentialfri växlingskontakt och en signalutgång för indikering av status låst/öppen. Hållkraft 3,0 kN. Vid frikoppling öppnar låset TV 10x automatiskt med en belastning på upp till 2,5 kN mot dörrbladet. Låset kan också användas som fristående lås oberoende av TLG- systemet.

 

  • Potentialfri utgång för indikering av låst/olåst
  • Utgång för indikering av öppen/stängd
  • Strömförbrukning: Max 250 mA
  • Balanserad (3,3 kohm) sabotageutgång för koppling direkt mot TL-G
Ladda ner

Dokument