dormakaba

TMS BASIC nöddörrterminal

TMS Basic och TMS Comfort ingår i en ny serie med nöddörrterminaler. dormakabas nöddörrterminaler sörjer för en trygg och säker passering. Alla de nya enheterna baseras på DCW®-bussteknik. Detta innebär i praktiken att de kan kommunicera med andra DCW-enheter som lås, rökdetektorer, styrpaneler osv. Systemet kan på ett enkelt sätt byggas ut till mer komplexa lösningar. TMS Basic kan ingå i ett LAN- eller LON-nätverk övervakas och styras centralt via programmet TMS Soft eller en TMS-panel.

  • Kort, lång eller permanent öppning av lås med nyckelbrytare
  • Nödöppning av lås antingen via externt larm (brand) med extern styrpanel eller via annan extern styrning som en SD-anläggning
  • Automatisk låsning efter varje öppningssignal
  • Larm för ”dörr står öppen”. Varnar med ljus och ljud om dörren hålls öppen efter passering eller vid oauktoriserad öppning av dörren
  • Digital direktkommunikation med DORMAs TV-lås via DCW®-buss och andra DCW®-komponenter
  • Programmering, visualisering och övervakning via TMS Soft
Ladda ner

Produktdetaljer

Versioner

TMS Basic levereras färdigmonterad och programmerad från fabriken i en solid metallkapsling med integrerad transformator och TSM 2 Basic-styrkort. Detta innebär att enheten enkelt kan tas i drift med minimal montering och kabeldragning. Då enheten är avsedd för att monteras på väggen är den väll lämpad för eftermontering i befintliga byggnader.

Användningsområden

Butiker, köpcentra, sjukhus, kulturhus, offentliga byggnader, parkeringshus, kontor och idrottsansläggningar.

Dokument