Produktsammanfattning

Första intrycket räknas. En byggnad besöks för första gången via huvudentrén.  Det är därför det visuella utseendet, känslan och användarvänligheten är viktiga komponenter

Störningsfritt flöde, förbättrat inomhusklimat, bullerdämpning samt hög säkerhet och tillförlitlighet är viktiga funktionskrav för ett entrésystem. KTV-karuselldörrar kombinerar design och funktion på ett perfekt sätt med arkitektur som sticker ut.

Utformade enligt individuella kundkrav och tillverkade för sofistikerade entréområden.

 • Smal takmontering som är endast 100 mm hög
 • Karuselldörrar med tre (KTV 3) och fyra (KTV 4) dörrvingar
 • Elektromagnetisk direktdrivning med lågt slitage, lågt underhåll och låg ljudnivå inbyggd i taket som är hållbarhetstestad för 2 miljoner cykler
 • Dolt elektromekaniskt låssystem
 • Inbrottsskydd enligt klass RC2
 • Manuellt eller automatiskt nattskydd
 • LED-ljusring för flimmerfri invändig belysning
 • Fri genomgångshöjd på upp till 4 000 mm Innerdiameter på upp till 3 800 mm
 • Testad enligt SS-EN 16005 Maskindrivna dörrar - Säkerhet vid användande - Krav och provning

Produktinformation

Dörrens egenskaper

En karuselldörr begränsar buller, smuts, damm och drag som överförs från utsidan till insidan av byggnaden. Entrésystemen KTV 3/4 är exceptionella på detta område tack vare ”Twin-Brush”, dubbla rader med tätningsborstar på dörrvingen mot trumväggen, taket och golvet, vilket hjälper till att upprätthålla klimatet i byggnaden. Karuselldörrarna för KTV3/4 är därför ett utmärkt hjälpmedel för att kontrollera kostnaderna för uppvärmning och luftkonditionering.

Driftlägen

KTV 3- och KTV 4-karuselldörrarna finns tillgängliga i olika driftlägen.

”M” – Manuell drift med eller utan hastighetsbegränsare

”P” – Automatisk dörr med automatisk positioneringskontroll(lågenergi)

”S” – Automatisk dörr med servomatisk kontroll (låg energi)

”A” – Helautomatisk dörr (full energi)

KTV FLEX-drivenheten kan konfigureras till alla driftlägena. Dörrens driftläge kan till och med justeras i efterhand – utan att motorn eller styrenheten behöver bytas ut.

3- jämfört med 4- dörrvingar

3 dörrvingar ger mer utrymme i de enskilda segmenten. Den lägre vikten minskar också den ansträngning som krävs för att öppna manuella och servoassisterade dörrar. Dessutom är större fria genomgångshöjder möjliga, vilket möjliggör särskilt strömlinjeformade dörrkonstruktioner.

4 dörrvingar ger bredare in- och utgångar för att underlätta samtidig in- och utpassering i byggnaden. Med ett större antal tätningar mot stolparna ger sådana dörrar också ett bättre skydd mot drag, buller och yttre klimatpåverkan i viloläge.

Användningsområden

Våra automatiska entrésystem är idealiska för offentliga och institutionella byggnader, hotell, sjukhus, huvudkontor, flygplatser och köpcentra

Fördelar för slutanvändare

 • Karuseldörr med direktdrivning har jämn gång och överlägsen positioneringsnoggrannhet
 • Lågt slitage tack vare inga kugghjulsdelar eller kuggrem
 • Twin-Brush system på varje dörrvinge hjälper till att hålla väder och vind ute och skyddar mot smuts, trafikbuller och föroreningar
 • Spara energikostnader genom att minska temperaturväxlingen
 • Lång livslängd (testad i 2 miljoner cykler)
 • Exceptionellt enkel användning och åtkomst för service
 • Högkvalitativa säkerhetsfunktioner
 • Elegant entréutseende
 • Utformad för hög genomströmning av användare
 • Flexibel funktionsanpassning och enkel eftermontering

Fördelar för projektörer och installatörer

 • Eftersom det inte finns något behov av en golvbrunn och dess tillhörande komplexitet blir systemplanering och konstruktion för installationer med KTV Flex-drivning enklare och mindre kostsamma.
 • Enkel elektrisk anslutning tack vare ett användarvänligt kontaktsystem
 • Okomplicerad parametrering och programmering
 • Integrerade säkerhetssensorer i karuselldörren som använder den senaste lasertekniken, vilket ger ett harmoniskt helhetsintryck.
 • Förenklad montering av golvring
 • Enkelt att utöka funktioner

Hittar du inte det du letar efter?

Kontakta oss