dormakaba

Mjukvaran och Funktioner

Software and Functions

exivo är molnbaserat. Det innebär att du har tillgång till all information, dygnet runt, oavsett var i världen du befinner dig.

Med exivo kan du tilldela behörigheter individuellt och efter behov. Det ger dig maximal flexibilitet. Om dina medarbetare behöver jobba över eller om du tillfälligt anlitar konsulter, om transportföretag eller externa tjänsteföretag behöver komma in – exivo gör det möjligt. 

Huvudfunktioner

 • Enkel och snabb konfiguration av tider, lokaler, och tillträdesrättigheter.
 • Full överblick över alla behörigheter för besökare och medarbetare.
 • Användaren behöver inte heller ha något separat passermedia – det är bara att skicka en digital nyckel. 
 • Fritt val av media – välj mellan kort, nyckelbricka, smart key eller mobiltelefon. 
 • Distansöppningsfunktion – öppna dörren med en knapptryckning på distans. 
 • Enkel integration av lagerlokaler, skåp och annat.
 • Lätt att se och dokumentera alla passager.
 • Tillförlitliga statusmeddelanden vid störningar.
 • Professionell support av systemet.

Tillval

 • Funktionen Mobile Access – öppna dörrar med mobiltelefonen. 
 • Delade dörrar – två företag, två system, men EN gemensam huvudingång – då är funktionen delade dörrar lösningen. 
 • Besökshantering – tidsbegränsat tillträde för gäster. 
 • Integrationsmöjligheter – integrera exivo i ert befintliga system via API – exivo kan lätt integreras i ert bokningssystem, medlemsadministration eller byggnadsadministration. Kanske vill ni även integrera er belysnings- eller värmeanläggning eller kanske till och med ert musiksystem?


Mobile Access
Mobile Access-funktionen 

Med funktionen Mobile Access skickar du en digital nyckel till en mobil – mottagaren kan sen låsa upp det digitala dörrlåset direkt. 

Lätt som en plätt: skicka den via exivo-appen, ett mejl, sms eller chattmeddelande. Mottagaren laddar ner den digitala nyckeln och kan använda den med en gång. Våra smarta dörrkomponenter gör det möjligt: den trådlösa förbindelsen gör att de smarta låsen genast känner igen den rätta digitala nyckeln.

Använd Mobile Access gränslösa möjligheter.