Podsumowanie produktu

Te opcjonalne moduły dotyczą funkcji, które nie są dostarczane w ramach SAP Business ByDesign, ale są wymagane przez firmy w ich codziennych działaniach. Modułowa architektura rozwiązania pozwala również na użycie modułów oddzielnie.

Dodatkowe moduły są uruchamiane bezpośrednio z przeglądarki internetowej i nie muszą być instalowane na komputerze. Widoki modułów są nowoczesne, wyraźnie przedstawione i przyjazne dla użytkownika. Użytkownik znajdzie aplikację szybko i intuicyjnie. Moduły są dostępne w wielu językach - kluczowa korzyść dla międzynarodowych firm.

Funkcjonalności

Zarządzanie gośćmi

Zarządzanie gośćmi to moduł służący do zarządzania odwiedzającymi i kontrahentami. Niezależnie od systemu SAP, umożliwia generowanie i zarządzanie kartami i przepustkami gości.

Moduł zapewnia:

  • Wcześniejszą rejestrację gościa przez pracownika
  • Rejestrację danych gościa raz, w momencie wejścia gościa na teren firmy
  • Zarządzanie kartami gości oraz tworzenie przepustek gości
  • Jasny przegląd obecnych i nieobecnych gości
  • Zarządzanie kartami kontrahentów, np. personelu sprzątającego, usługodawców
  • Połączenie z kontrolą dostępu

Tablica obecności

Kodowany kolorami podgląd obecności wskazuje którzy pracownicy są obecni a którzy nie. Moduł zapewnia najbardziej aktualne informacje na temat  statusu obecności pracowników. Na przykład, widok ten może być używany przez pracowników na tablicy rozdzielczej, aby zawsze podawać prawidłowe informacje. Tablica obecności stanowi podstawę do raportu alarmowego. W nagłych wypadkach system przedstawia zespołom ratowniczym wykaz osób i informacje o ich ostatnim miejscu pobytu.

Kierownik HR

Moduł ten pozwala kierownikom wprowadzać, poprawiać i zatwierdzać rejestracje HR przez przekazaniem ich do systemu SAP. Dopiero po zatwierdzeniu danych zdarzenia są przekazywane. Zapobiega to błędom w systemie SAP i oszczędza wykonywania pracochłonnych dokumentacji.

Przeglądarka zdarzeń

Tem moduł zawiera przegląd wszystkich rejestracji w systemie, zarówno gości jak i pracowników. Pozwala określić kto ostatni dokonał rejestracji na drzwiach z czytnikiem kontroli dostępu. Pokazuje wszystkie rejestracje pracownicze, od rejestracji czasu pracy, rejestrację czynności pracowniczych, do kontroli dostępu.

WebTerminal

WebTerminal pozwala szybko, prosto i intuicyjnie zarejestrować obecność i nieobecność na komputerze. Domyślnie użytkownik ma takie same przyciski funkcyjne jak te, które można znaleźć na terminalach RCP. WebTerminal można skonfigurować zgodnie ze swoimi preferencjami. Można tworzyć własne funkcje oraz symbole oraz własne obrazy tła. Pracownicy widzą swoje zdarzenia czasowe. W połączeniu z Kaba ESS, kierownicy są informowani mailowo o wszelkich zmianach rejestracji. Pozwala to uniknąć ręcznego rejestrowania tych zmian w systemie SAP, zmniejszając koszty ogólne.

Kaba Workforce Center - rezerwacja pomieszczenia

Dane rezerwacji zapisywane są w bazie danych klienta i wyświetlane na terminalu dormakaba 97 00 z apką terminala Kaba room reservation. 

Kaba Workforce Center -Instrukcja

Instrukcja, zawatrość medialna, tworzone są w B-comm ERP 5 i dostarczane do pracowników oraz gości poprzez terminal 97 00. Treści mogą być wyświetlane informacyjnie lub jako interaktywny quiz. Instrukcje można tworzyć zgodnie z wymaganiami.

Kaba Workforce Center - Instrukcja dla terminala

Dzięki apce "Instrukcja", zawartość modułu oprogramowania "instrukcja" pokazana jest na terminalu 97 00.

Visitor Management
Attendance Board
WebTerminal

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami