Standardowe funkcje B-comm ERP - Microsoft Dynamics AX

 • dormakaba B-web 9500

  1/5dormakaba B-web 9500

 • Kaba B-ispired - Kaba Terminal 97 00

  1/5Kaba B-ispired - Kaba Terminal 97 00

 • Kaba B-ispired - Kaba Terminal 97 00

  1/5Kaba B-ispired - Kaba Terminal 97 00

 • B-eco – Solution for Shop Floor Data Collection

  1/5B-eco – Solution for Shop Floor Data Collection

 • B-eco – the economical solution

  1/5B-eco – the economical solution

 • dormakaba B-web 9500
 • Kaba B-ispired - Kaba Terminal 97 00
 • Kaba B-ispired - Kaba Terminal 97 00
 • B-eco – Solution for Shop Floor Data Collection
 • B-eco – the economical solution

Podsumowanie produktu

Dostarcza wszystkie potrzebne informacje o personelu, projekcie i czasach z zamówienia. Zintegrowane zbieranie danych zapewnia firmie znaczne oszczędności, ponieważ rejestracja czasu i informacji o zleceniach jest zbierana i sprawdzana szybko, precyzyjnie, następnie przenoszona do programu Microsoft Dynamics AX.

Korzyści:

 • Zwiększona przejrzystość w produkcji
 • Aktualne informacje na temat postępu i statusu prac
 • Usprawnienie  procesu produkcyjnego i krótsze czasy przetwarzania
 • Minimalizowane koszty ogólne i czas przestoju
 • Bardziej niezawodne dostawy i zwiększona satysfakcja klienta
Szczegóły Produktu

Standardowe funkcje:

 • Rejestracja wejść/wyjść z/bez powodu
 • Rejestracja przerw
 • Rejestracja zmiany kodów
 • Wyświetlanie osobystych czasów pracy
 • Informacja zwrotna na zleceniach prdukcyjnych
  • Czas ustawienia
  • Czas przetwarzania
  • Wydajność
  • Braki z podaniem powodu
 • Zmiana miejsca pracy
 • Rejestracja czasu projektu
 • Informacja zwrotna na zlecenia pośrednie 
 • Rejestracja czasu połączenia /SFDC
 • Rozszerzone dane główne pracownika
  • Grupa kontroli dostępu do zarzązania aktoryzacjami dostępu w B-comm ERP 5
  • Grupa zdarzeń czasowych do określania typów rejestracji na terminalach dormakaba
  • Grupa terminali do definiowania ogólnych  autoryzacji na terminalach dormakaba
 • Dowolnie edytowalne okno dialogowe terminala za pomocą edytora graficznego
 • Funkcja wielojęzykowa

Z przyjemnością pokażemy Ci więcej