Infromacje prawne

Informacje prawne

dormakaba Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 72

05-520 Konstancin-Jeziorna

T. +48 22 736 59 00

E. dormakaba.pl@dormakaba.com

NIP 527-10-26-899

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS,

KRS nr 0000083569

Kapitał zakładowy 10.000.000 zł

Duży przedsiębiorca art. 4c ustawy (Dz. U. 2019 poz. 118 z późn. zm), załącznik I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014