Zrównoważony rozwój

Nasze podejście do kształtowania zrównoważonej przyszłości

Nasze zaangażowanie

Zobowiązujemy się do wspierania zrównoważonego rozwoju w całym naszym łańcuchu wartości zgodnie z naszą odpowiedzialnością ekonomiczną, środowiskową i społeczną wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Dążymy do otwartego, przejrzystego dialogu ze wszystkimi interesariuszami w celu określenia strategii i działań opartych na jasnych celach i ciągłym doskonaleniu, a także aktywnie informujemy o naszych postępach.

Nasze ramy zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy świadomi najpilniejszych globalnych wyzwań, a także rosnącego zapotrzebowania naszych klientów na bardziej zrównoważone produkty do każdego miejsca, które ma znaczenie. Aby odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania naszego społeczeństwa i klientów, umieściliśmy zrównoważony rozwój w centrum naszej wizji, co podkreśla nasze długoterminowe zaangażowanie w kształtowanie bardziej zrównoważonego przemysłu i przyszłości.

 

W naszych nowych ramach zrównoważonego rozwoju koncentrujemy się na trzech Filarach: Ludzie, Planeta i Partnerstwo. Jesteśmy gotowi i zdeterminowani do podjęcia działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i cyrkularnej, do wzmocnienia pozycji naszych pracowników, aby mogli uwolnić swój pełny potencjał, oraz do współpracy z innymi w naszym łańcuchu wartości w celu promowania zrównoważonego rozwoju.

Ramy strategiczne zrównoważonego rozwoju

Poznaj nasze strategiczne ramy i cele dotyczące zrównoważonego rozwoju

Przejrzystość

Przyczyniamy się do bardziej ekologicznych budynków

Naszym celem jest opracowywanie wysokiej jakości produktów, które spełniają potrzeby zrównoważonego środowiska budowlanego i przyczyniają się do realizacji własnych celów naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasze zweryfikowane Deklaracje Środowiskowe, Zdrowotne i Budowlane Produktów zapewniają przejrzyste informacje na temat potencjalnego wpływu na środowisko lub zdrowie w całym cyklu życia produktów.

Raport o zrównoważonym rozwoju

Co roku informujemy o postępach w realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju

We create transparency about our sustainability performance and publish an annual sustainability report that outlines sustainability commitments, strategy and progress. The annual report is prepared in accordance with the Global Reporting Initiative (Core) standards.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zrównoważonego rozwoju w firmie dormakaba, prosimy o kontakt.

Stephanie
Stephanie Ossenbach-Keller

Group Sustainability Officer