Zrównoważony rozwój

Nasze podejście do kształtowania zrównoważonej przyszłości

Nasze zaangażowanie

Zobowiązujemy się do wspierania zrównoważonego rozwoju w całym naszym łańcuchu wartości zgodnie z naszą odpowiedzialnością ekonomiczną, środowiskową i społeczną wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Dążymy do otwartego, przejrzystego dialogu ze wszystkimi interesariuszami w celu określenia strategii i działań opartych na jasnych celach i ciągłym doskonaleniu, a także aktywnie informujemy o naszych postępach.

Nasze ramy zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy świadomi najpilniejszych globalnych wyzwań, a także rosnącego zapotrzebowania naszych klientów na bardziej zrównoważone produkty do każdego miejsca, które ma znaczenie. Aby odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania naszego społeczeństwa i klientów, umieściliśmy zrównoważony rozwój w centrum naszej wizji, co podkreśla nasze długoterminowe zaangażowanie w kształtowanie bardziej zrównoważonego przemysłu i przyszłości.

 

W naszych nowych ramach zrównoważonego rozwoju koncentrujemy się na trzech Filarach: Ludzie, Planeta i Partnerstwo. Jesteśmy gotowi i zdeterminowani do podjęcia działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i cyrkularnej, do wzmocnienia pozycji naszych pracowników, aby mogli uwolnić swój pełny potencjał, oraz do współpracy z innymi w naszym łańcuchu wartości w celu promowania zrównoważonego rozwoju.

Ramy strategiczne zrównoważonego rozwoju

Poznaj nasze strategiczne ramy i cele dotyczące zrównoważonego rozwoju

Przejrzystość

Przyczyniamy się do bardziej ekologicznych budynków

Naszym celem jest opracowywanie wysokiej jakości produktów, które spełniają potrzeby zrównoważonego środowiska budowlanego i przyczyniają się do realizacji własnych celów naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasze zweryfikowane Deklaracje Środowiskowe, Zdrowotne i Budowlane Produktów zapewniają przejrzyste informacje na temat potencjalnego wpływu na środowisko lub zdrowie w całym cyklu życia produktów.

Nasze filary

Ludzie

Wzmacniamy naszych ludzi, aby mogli uwolnić swój pełny potencjał. Naszą główną uwagę skupiamy na: Sprawiedliwym zatrudnieniu, Szkoleniu i edukacji, Różnorodności i integracji, Bezpieczeństwie i Higienie Pracy.

Planeta

Otwieramy szeroko drzwi do gospodarki niskoemisyjnej i cyrkularnej. Skupiamy się przede wszystkim na: Energia i emisja, Gospodarka okrężna i materiały, Zgodność z przepisami środowiskowymi

Partnerstwa

Współpracujemy w celu promowania zrównoważonego rozwoju poza naszymi własnymi drzwiami. Skupiamy się przede wszystkim na: Zrównoważony rozwój dostawców, Prawa człowieka, Zdrowie i bezpieczeństwo klientów

Raport o zrównoważonym rozwoju

Co roku informujemy o postępach w realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zrównoważonego rozwoju w firmie dormakaba, prosimy o kontakt.

Stephanie

Stephanie Ossenbach-Keller

Group Sustainability Officer

T: +41 44 818 92 06

sustainability@dormakaba.com