Podsumowanie produktu

Rozwiązanie łączy zarządzanie czasem SAP Business ByDesign z terminalem rejestracji czasu dormakaba. Pracownicy mogą rejestrować wejście i wyjście, przerwy oraz oficjalne nieobecności, łatwo, szybko i bezpiecznie.

To rozwiązanie zapewnia ciągły, zautomatyzowany proces zbierania danych od rejestracji czasu pracy  obliczania aż do kalkulacji czasu pracy i rozliczeń. Oznacza to, że Dział Kadr ma obiektywne obliczanie godzin obecności i nieobecności, a także bardziej wydajnych procesy RCP. Ponadto kierownictwo może uzyskać wszystkie istotne informacje dotyczące czasu pracy w SAP Business ByDesign.

Szczegóły Produktu

  • Pracownicy mogą rejestrować wejście i wyjście, przerwy oraz oficjalne nieobecności, łatwo, szybko i bezpiecznie.
  • System rejestracji czasu SAP Business ByDesign uzyskuje wszystkie dane wejściowe zebrane przez terminale dormakaba i automatycznie oblicza różne czasy dla każdego pracownika na podstawie przechowywanego osobistego modelu czasu.
  • Po pomyślnym obliczeniu SAP Business ByDesign zapewnia te informacje w formie  konta elastycznego czasu pracy lub prawa do urlopu na bieżąco z aktualnych danych w systemie Kaba.
  • Sprawdzenia przeprowadzone w Kaba b-comm ERP 5 - SAP Business ByDesign zapobiegają błędnym wpisą lub podwójnym rejestracjom.
SAP Business ByDesign
Kaba B-ispired - Kaba Terminal 97 00
B-inspired - Kaba terminal 96 00

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami