Podsumowanie produktu

Te opcjonalne moduły dotyczą funkcji, które nie są dostarczane w ramach SAP ERP, ale są wymagane przez firmy w ich codziennych działaniach. Modułowa architektura rozwiązania pozwala również na indywidualne korzstanie z modułów.

Wszystkie dodatkowe moduły są uruchamiane bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej i nie muszą być instalowane na komputerze. Ekrany rejestracyjne modułów są nowoczesne, wyraźnie przedstawione i przyjazne dla użytkownika. Użytkownik znajdzie aplikację szybko i intuicyjnie. Wszystkie moduły są dostępne w wielu językach - kluczowa korzyść dla międzynarodowych firm.

Funkcjonalności

Zmiana Zamówień

Ta funkcja sprawia, że rejestracja zamówienia jest łatwiejsza i wygodniejsza, ponieważ aktywne zamówienia z PP, PM, PS, lub CATS są automatycznie kończone po rozpoczęciu nowego zammówienia. To w zanacznym stopniu skraca czas poświęany na rejestrację krótkich procesów pracy.

Automatyczne raportowanie na temat standardowej operacji

Pozwala automatycznie rejestrować "nieprzypisane czasy" pracownika. Nieprzypisane czasy są dodawane do zamówienia narzutowo, które są tworzone dla danego pracownika. Można określić czas od którego nieprzypisane czasy powinny być kalkulowane, Jeśli pracownik przekroczy określony okres od momentu przybycia do rozpoczęcia pracy lub między zakończeniem pracy, a rozpoczęciem następnej, czas nieprodukcyjny zostanie dodany do zdefiniowanego zamówienia narzutowo. Dzięki temu czasu bezczynności mogą być automatycznie klasyfikowane i "wypełniane" działaniem. Pozwala to zapewnić maksymalną zgodność między rejestrowanym czasem zamówienia, a czasem w którym pracownik był faktycznie obecny.

Automatyczny Start, Przerwanie i Realizacja Zamówienia.

Dzięki temu modułowi dormakaba wypełnia lukę między  HCM a SFDC, ponieważ rejestracja czasu pracy pracownika może być wykorzystana do automatycznego rozpoczęcia lub zakończenia przetwarzania ostatniego zamówienia. Jeśli pracownik zarejestuje przerwanie (np. początek przerwy) proces zamówienia zostanie automatycznie wstrzymany. Moduł ten minimalizuje wpisy, oszczędza czas oraz redukuje liczbę błędnych wpisów. To dodakowo upraszcza dane zwrotne.

Praca grupowa

Dzięki opcji oprogramowania do pracy grupowej b-comm ERP 5 umożliwia jednoczesne lub późniejsze logowanie dla jednego lub kilku kroków dla kilku pracowników. Podczas tego procesu rozróżnia się grupy dynamiczne i statyczne.

Na przykład w przypadku dynamicznego tworzenia grupy wszystkie informacje o grupie są rejestrowane bezpośrednio na terminalu. Pracownicy mogą być dodawani lub usuwani z grupy w dowolnym momencie.

Jeśli istnieje już ustalone przypisanie do grupy z odpowiednim przydziałem ról w grupie, można to zrobić w systemie SAP. Odpowiednie ustawienia są przekazywane do b-comm ERP - SAP ERP za pośrednictwem interfejsu HR i uwzględniane podczas rejestracji grupowej. Wiadomości o ilości mogą być dostarczane jako pojedyncza wiadomość lub ogólna wiadomość, np. kiedy ostatni pracownik opuszcza grupę.

Możliwa jest również integracja z wielokrotnym zamówieniem i z obslugą wielu maszyn, dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu dostarczonemu przez dormakaba, jak również synchronizacja czasu.

Wspólne wpisy

To rozwiązanie pozwala użytkownikowi szybko i łatwo potwierdzić czasy i ilości dla istniejącej grupy zamówień. Pakiety zamówień można zestawiać dla każdego pracownika i stacji roboczej. Ułatwia to proces rejestracji i pozwala uniknąć błędnych wpisów. Dla każdego pracownika można zarejestrować kilka pakietów zbiorczych. Zamówienia mogą być pobrane z modułów SAP PP, PS i PM, a zarejestrowane dane są tam automatycznie odesłane.

Obsługa wielu maszyn i przetwarzanie wielu zamówień

Opracowane przez dormakaba jako rozszerzenie dla modułów SAP PP, PM i PS, rozwiązanie to wykorzystuje rejestrowane zdarzenia czasu (start / koniec) do rejestrowania ilości pracy wymaganej do obsługi wielu maszyn i przetwarzania wielu zamówień. Oblicza czas netto dla różnych czynności, takich jak czas pracy, czas maszynowy, czas ustawiania itd., i generuje bilety czasowe zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami. Nawet przy przetwarzaniu wielu zamówień, w których kilka zamówień jest przetwarzanych przez jedną osobę przy użyciu jednej lub więcej maszyn, czas pracy można przypisać do różnych kategorii. Czasy przerw mogą być również automatycznie odliczane zgodnie z harmonogramem obowiązków SAP.

Czas uzgodnienia

Moduł ten retrospektywnie sprawdza zgłoszone czasy realizacji w zależności od czasu obecności jednego lub więcej pracowników. Okres regulacji można ustawić za pomocą parametrów. Moduł SAP dostarczony przez dormakaba oblicza skorygowane czasy w tle, a następnie przesyła skorygowane czasy prosto do modułu PP. Do przeprowadzenia tego uzgodnienia czasowego wymagany jest omoduł dormakaba, obsługa wielu maszyn. Można skorzystać z bezpośredniej integracji z systemem zarządzania czasem SAP.

TRS WebTerminal SFDC

TRS WebTerminal SFDC umożliwia pracownikom rejestrowanie i anulowanie operacji z poziomu stacji roboczej komputera. Ta aplikacja jest sensownym dodatkiem do modułów PP, PM i PS. Może służyć do wprowadzania zleceń bezpośrednio na ekran i raportowania ich do systemu b-comm ERP 5. Możliwe są również zbiorcze wpisy, raporty o aktualizacjach zamówień i rejestracja bez dokumentów papierowych. System zarządza zarejestrowanymi danymi i przetwarza je w taki sam sposób, jak dane zapisane na terminalach stacjonarnych.

Narzędzie do symulacji

To narzędzie do testowania symuluje unikalny proces rejestracji i informacji zwrotnych, a tym samym pomaga uprościć procedurę testową dotyczącą wdrażania, aktualizacji lub rozszerzeń. Różne "scenariusze rejestracji" można wstępnie zdefiniować jako "przypadki użycia" w programie Excel, a następnie uruchomić automatycznie. Dialogi rejestracyjne można symulować w czasie rzeczywistym lub uruchamiać w "trybie bezpośrednim".

TRS WebTerminal
Collective order time ticket
Simulation Tool

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami