Podsumowanie produktu

Funkcje rozszerzajace SAP ERP są dostępne w programie dormakaba b-comm ERP 5 jako dormakaba Workforce Center - HR Cockpit i Kaba Workforce Centre- aplikacja nieobecności. HR Cockpit składa się z trzech licencji  HR Pracownik, HR Recepcja i HR Manager.

Aplikacja nieobecności przedstawiona jest jako wniosek o nieobecność pracownika lub kierownika.

Funkcje zawarte w licencji ułatwiają korzystanie z codziennych operacji, ponieważ nie są dostępne w tej formie w systemie SAP ERP.

Wszystkie dodatkowe moduły są uruchamiane z poziomu przeglądarki internetowej i nie muszą być instalowane na komputerze. Ekrany rejestracyjne modułów są nowoczesne, wyraźnie przedstawione i przyjazne dla użytkownika. Użytkownik znajdzie aplikację szybko i intuicyjnie. Wszystkie moduły są dostępne w wielu językach - kluczowa korzyść dla międzynarodowych firm.

Funkcjonalności

Zarządzanie gośćmi

Zarządzanie gośćmi to moduł służący do zarządzania gośćmi i wykonawcami. Niezależnie od systemu SAP, umożliwia generowanie i zarządzanie kartami i przepustkami dla gości.

Moduł zapewnia:

  • Wcześniejszą rejestracja gości przez odpowiedniego pracownika,
  • Rejestrację danych gości
  • Zarządzanie kartami gości i tworzenie przepustek dla nich,
  • Przejrzysty przegląd obecnych i nieobecnych zarejestrowanych gości
  • Zarządzanie kartami dla wykonawców, np. personelu sprzątającego i dostawców usług
  • Połączenie z kontrolą dostępu.

Tablica obecności

Kolorowy przgląd obecności wskazuje na pierwszy rzut oka, którzy pracownicy są obecni i nieobecni. Moduł zawsze zapewnia najbardziej aktualne informacje na temat statusu obecności pracowników. Na przykład może być użyty na monitorze recepcji, aby zawsze podawać prawidłowe informacje. Tablica obecności stanowi podstawę do listy ewakuacyjnej. Zespoły ratownicze otrzymują listę osób i informacje na temat ostatniego pobytu osób zaginionych.

Supervisor HR

Ten model umożliwia kierownikom rejestrowanie, poprawianie i zatwierdzanie rezerwacji HR przed ich przeniesieniem do systemu SAP. Dopiero po zatwierdzeniu danych zostaną przesłane rejestracje. Zapobiega to wprowadzaniu błędów do systemu SAP i oszczędza konieczność wykonywania pracochłonnych korekt. Pozwala także kierownikowi nadrozować rejestracje swoich pracowników.

Przeglądarka rejestracji

Ten model zawiera przegląd wszystkich rejestracji w systemie, zarówno gosci, jak i pracowników. Pozwala określić, kto ostatnio dokonał rejestracji na czytniku dostępu do jakich drzwi. Pokazuje wszystkie rejestracje pracownika od rejestracji czasu pracy po gromadzenie danych czynności produkcyjnych i kontrolę dostępu.

Wniosek o nieobecność

Moduł ten upraszcza, przyspiesza i standaryzuje procesy administracyjne pracowników. Pracownicy mogą wygodnie używać tej aplikacji internetowej na swoim komputerze do tworzenia, wyświetlania lub zmieniania własnych czasów obecności i nieobecności lub do rozpoczęcia procesu zgody. Urlopowe lub elastyczne wnioski lub wnioski o zatwierdzenie podróży służbowych i szkoleń są łatwe do przygotowania i zarządzania. Odpowiedni przełożony przetwarza wnioski bezpośrednio w dormakaba b-comm ERP 5. Pracownik może zobaczyć wszystkie swoje wnioski w przeglądzie wniosków. Kalendarz zespołu pozwala kierownikom i pracownikom szybko ocenić liczbę pracowników obecnych w dziale. Menedżerowie mogą również natychmiast zatwierdzać wnioski w kalendarzu zespołu.

Karta czasu pracy HTML

Każdy pracownik firmy może przeglądać i drukować osobistą kartę czasu na komputerze lub terminalu informacyjnym i, jeśli to konieczne, skonsultować się z Działem Kadr. Pozwala to na wczesne rozwiązywanie problemów z pracownikami. To także oszczędza obowiązku wydawania kart czasu pracy.

WebTerminal

WebTerminal pozwala szybko, prosto i intuicyjnie zarejestrować czas obecności i nieobecności na komputerze. Domyślnie są takie same kolorowe przyciski funkcyjne jak te, które można znaleźć na stacjonarnych terminalach rejestracyjnych. WebTerminal można również skonfigurować zgodnie ze swoimi preferencjami. Można tworzyć własne funkcje i symbole, a także własne obrazy tła. Pracownicy widzą swoje rejestracje czasu i osobiste konta czasowe. W połączeniu z Kaba ESS, przełożeni są informowani pocztą elektroniczną o wszelkich zmianach rezerwacji. Pozwala to uniknąć ręcznego rejestrowania tych zmian w systemie SAP, co zmniejsza koszty ogólne.

Kaba Workforce Center - instrukcja

Z Kaba Workforce Center - Instrukcja, zawartości medialne są tworzone w dormakaba b-comm ERP 5 i dostarczane do pracowników i gości na terminalu Kaba 97 00.
Treści mogą być wyświetlane w czysto informacyjny sposób lub jako interaktywny quiz. Instrukcji można utworzyć jak wiele jak to jest wymagane.

Kaba Workforce Center - instrukcja dla terminala

Dzięki aplikacji "Instrukcja" Kaba, zawartość modułu "Instrukcja" jest pokazana na terminalu Kaba 97 00.

Kaba Workforce Center - rezerwacja pokoju

Dane rezerwacji są zapisywane w bazie danych klienta i wyświetlane na terminalu dormakaba 97 00 z aplikacją dla terminala dormakaba rezerwacją pokoju.

Kaba Workforce Center - rezerwacja pokoju dla terminala

Aplikacja dormakaba  "Rezerwacja pokoju dla terminala" wyświetla bieżące rezerwacje pokoi online na terminalu dormakaba 97 00. Istnieje możliwość skonfigurowania, które pokoje są wyświetlane dla każdego terminala.

Kaba Workforce Center - HR Cockpit
Visitor Management
Time Sheet

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami