Podsumowanie produktu

Te opcjonalne moduły zajmują się funkcjami, które nie są dostępne w ramach HR Access, ale są wymagane przez firmy w ich codziennej działalności. Modułowa architektura rozwiązania umożliwia także indywidualne korzystanie z modułów.

Wszystkie dodatkowe moduły są uruchamiane z przeglądarki internetowej i nie muszą być zainstalowane na komputerze. Ekrany rejestracyjne w modułach są nowoczesne, wyraźnie przedstawione i przyjazne dla użytkownika. Użytkownik szybko i intuicyjnie skorzysta z aplikacji. Wszystkie moduły są dostępne w wielu językach - kluczowa korzyść dla międzynarodowych firm.

Funkcjonalności

Zarządzanie gośćmi

Zarządzanie gośćmi to moduł służący do zarządzania gośćmi i wykonawcami. Niezależnie od HR access, umożliwia generowanie nośników i przepustek dla gości oraz zarządzanie nimi.

Moduł zapewnia:

  • Wcześniejszą rejestrację gości przez odpowiedniego pracownika,
  • Rejestracja danych gości po wejściu gościa do lokalu,
  • Zarządzanie kartami gości i tworzenie przepustek,
  • Przejrzysty przegląd obecnych i nieobecnych zarejestrowanych gości
  • Zarządzanie kartami dla wykonawców, np. personelu sprzątającego i dostawców usług
  • Połączenie z kontrolą dostępu.

Tablica obecności

Kolorowy opis obecności wskazuje na pierwszy rzut oka, którzy pracownicy są obecni i nieobecni. Moduł zawsze zapewnia najbardziej aktualne informacje na temat statusu obecności pracowników. Na przykład widok ten może być używany przez pracowników recepcji, aby zawsze podawać prawidłowe informacje. Tablica obecności stanowi podstawę do listy ewakuacyjnej. W nagłych wypadkach system przedstawia zespołom ratowniczym wykaz osób i informację o miejscu pobytu zaginionych osób.

Supervisor HR

Moduł ten umożliwia przełożonym rejestrowanie, poprawianie i zatwierdzanie rejestracji HR, zanim zostaną one przeniesione do systemu HR Access. Dopiero po zatwierdzeniu danych zostaną załadowane odpowiednie rejestracje. Zapobiega to wprowadzaniu błędów do systemu HR Access i oszczędza pracochłonnych korekt. Pozwala także kierownikom kontrolować rejestracje swoich pracowników.

WebTerminal

WebTerminal pozwala szybko, prosto i intuicyjnie zarejestrować czas obecności i nieobecności na komputerze. Domyślnie znajdują się tu takie same kolorowe przyciski funkcyjne jak te, które można znaleźć na stacjonarnych terminalach rejestracyjnych. WebTerminal można również skonfigurować zgodnie ze swoimi preferencjami. Można tworzyć własne funkcje i symbole, a także własne obrazy tła. Pracownikom pokazywane sią ich rejestracje czasu i osobistych kont czasowych. W połączeniu z Kaba ESS, przełożeni są informowani pocztą elektroniczną o wszelkich zmianach rejestracji. Dzięki temu nie trzeba ręcznie rejestrować tych zmian w systemie HR Access, co zmniejsza koszty ogólne.

Visitor Management
Supervisor HR
WebTerminal

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami