Podsumowanie produktu

Wymagania dotyczące zarządzania prawami do dostępu są tak różne, jak różne są same firmy. dormakaba exos przydziela prawa dostępu w sposób zorganizowany, specyficzny dla organizacji, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. Pracownicy, firmy zewnętrzne lub kontrahenci otrzymują prawa dostępu w oparciu o zadania, projekty lub relacje umowne. exos umożliwia zaplanowanie praw z góry, elastycznie, minimalizując koszty administracyjne. Niezależnie od tego, czy pracownicy dołączają do firmy, czy też opuszczają firmę, zmiany organizacyjne wchodzą w życie lub konkretne obszary muszą być dostępne w określonej dacie, na przykład w wyniku prac budowlanych.

Szczegóły Produktu

  • Prawa dostępu mogą być zorganizowane centralnie lub zdecentralizowane. Na przykład, podstawowe prawa mogą być przypisane osobie przyjmowaniej do firmy. Prawa na konkretne obszary lub miejsca są później przypisywane przez odpowiednią osobę odpowiedzialną.
  • Pracownicy otrzymują prawa w zależności od roli zgodnie z ich pracą oraz obszarem odpowiedzialności. Upraszcza to administrowanie, tworzy przejrzystość oraz zwiększa bezpieczeństwo.
  • System wspomaga procesy mapowania zgodnie z normami prawnymi (np. LuftSiG, SOX, ISO) i dyrektywami wewnętrznymi.
Kaba exos 9300 - Access rights management

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami