Podsumowanie produktu

Dzięki modułowej budowie i różnym opcjom MATRIX Professional jest gotowy spełnić indywidualne wymagania. Ponadto zarządzanie licencjami systemu umożliwia późniejszą aktualizację.

  • Zarządzanie upoważnieniami dla danych i urządzeń peryferyjnych
  • Przygotowany do podłączenia systemu kontroli ewakuacji TMS
  • Door Manager do podłączenia systemów zarządzania budynkiem
  • DORMA Integration Manager do połączenia systemów innych producentów
  • Zarządzanie personelem i administracja firmami zewnętrznych

Szczegóły Produktu

Dostęp na karcie (Access On Card AoC)

Uprawnienia dostępu są zapisywane na karcie identyfikacyjnej i analizowane, gdy użytkownik zbliża kartę do komponentu. Z MATRIX AoC, możesz indywidualnie wybrać żądaną procedurę odczytu (Online, Offline lub AoC) dla każdych drzwi. Użytkownik karty identyfikacyjnej pobiera bieżące uprawnienia AoC z terminali kontroli dostępu, uprawnienia przesyłane do karty identyfikacyjnej.

Sterowanie radiowe/bezprzewodowe (online)

System radiowy steruje podłączonymi komponentami evolo poprzez bramki bezprzewodowe. MATRIX zarządza konfiguracjami, takimi jak Offline, AoC i Online, automatycznie i właściwie dla każdej pojedynczej bramki, co ogranicza do minimum pracę administracyjną - nawet w przypadku dużych systemów.  

Zarządzanie mandatem

Mandaty to osoby, które korzystają ze wspólnego systemu z własnym widokiem swoich danych. System mandatu pozwala zarządzać mandatami z oddzielnym sprzętem i mandatów ze wspólnym sprzętem.

Połączenie z TMS

Kontrola dostępu MATRIX jest połączona z systemem sterowania wyjściami ewakuacyjnymi dormakaba poprzez TMS celu strzorzenia zintegrowanego systemu. System zarządza wszystkimi odpowiednimi danymi dostępowymi, dzięki czemu można łatwo korzystać z funkcji kontroli dostępu w połączeniu z systemami kontroli wyjść ewakyacyjnych. MATRIX rozpoznaje urządzenia sterujące wyjściem awaryjnym TMS jako czytniki i pokazuje je w module zarządzania urządzeniami.

Zarządzanie gośćmi

Poszczególni pracownicy i grupy pracowników mogą korzystać z funkcji zarządzania gośćmi za pomocą osobistych danych logowania. Mogą zmienić istniejące rejestracje gości w dowolnym momencie. Ponadto system zapisuje dane gości z poprzednich wizyt jako szablony. W przeglądzie użytkowników systemu znajduje się lista wszystkich odwiedzających bieżącego dnia. Możesz aktywować, przerywać lub kończyć wizyty.

Menedżer drzwi

Wizualizacja alarmów i wiadomości na rzutach obiektu wraz z listami wiadomości i odpowiednimi instrukcjami. Można zaplanować hierarchię, ustawiać priorytety i klasyfikację wszystkich wiadomości.
System umożliwia zdalne sterowanie wszystkimi drzwiami z widoku rzutu obiektu

  • Krótkoterminowe otwarcie
  • Stałe otwarte
  • Funkcja blokowania

Alarm i historia wiadomości dla każdego punktu danych

Zarządzanie personelem dla firm zewnętrznych

Możesz przypisać każdego pracownika zewnętrznego do zarejestrowanej firmy i wprowadzić odpowiednie dane korporacyjne, takie jak adres itp.dla każdej firmy. Przydział pracownika do firmy zewnętrznej ułatwia organizację wszystkich pracowników zewnętrznych firmy.

Patrol strażnika

Funkcja patrolu pozwala organizować patrole przy minimalnych kosztach, ponieważ czytniki kart online są po prostu używane jako punkty kontrolne. System monitoruje, w jakiej kolejności strażnik przechodzi obok czytników i wskazuje wymagany czas na przejśćie od jednego czytnika do drugiego. Wskaźnik stanu i różne raporty zapewniają maksymalną przejrzystość.

MATRIX Professional Options
MATRIX Professional Options

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami