Podsumowanie produktu

MATRIX Professional Connect to podsystem do rejestracji czasu pracy w połączeniu z systemami HR, takimi jak SAP. Dostępne są niezbędne certyfikaty SAP. Kontrolę dostępu MATRIX można łączyć ze wszystkimi modułami. Konfiguracja interfejsów odbywa się za pomocą interfejsu dialogowego. MATRIX Professional Connect można również łączyć ze wszystkimi opcjami kontroli dostępu.

  • Rejestracja czasu dla SAP i innych systemów nadrzędnych HR
  • KK1 nadaje się również do systemów innych niż SAP
  • Portal informacyjny MATRIX zawiera indywidualne informacje o pracownikach
  • Rejestracja czasu przez terminal dormakaba lub WEB
  • Wskaźnik statusu połączenia i raporty
  • Terminale czasu do symulacji obliczeń w czasie rzeczywistym

Szczegóły Produktu

Łatwe podłączenie MATRIX Professional Connect do SAP
Uzyskaj konfigurację, konserwację i monitorowanie stałego interfejsu dla SAP HR PDC. Istnieje wyraźny podział na dane pracowników z SAP i lokalnie wprowadzone dane pracowników. Pozwala na wsparcie funkcji klienta SAP. Każdy klient SAP otrzymuje własną definicję interfejsu. Wszystkie parametry komunikacji z SAP można wykonać za pomocą dialogu MATRIX.

Administracja terminalem dormakaba do rejestracji obecności
Urządzenia peryferyjne do rejestracji obecności są całkowicie administrowane i monitorowane za pomocą interfejsu dialogowego MATRIX do zarządzania urządzeniami. Obliczenia w czasie rzeczywistym dla urządzeń peryferyjnych terminali mogą być zrealizowane wraz z rejestracją czasu pracy w SAP.

Pełna integracja MATRIX Professional Access
Samowystarczalna funkcjonalność dostępu ze wspólną bazą pracowników. Możliwe użycie wszystkich opcji MATRIX.

Monitor systemu
Monitor systemu wyraźnie pokazuje stan komunikacji z systemem nadrzędnym. Informacje o stanie dla ostatniego transferu danych są łatwo i wyraźnie przedstawione. Podczas awarii raporty serwisowe można tworzyć za naciśnięciem jednego przycisku i przesyłać do infolinii dormakaba.

Portal informacyjny WEB dla pracowników
Portal informacyjny dla pracowników MATRIX zapewnia pracownikom dostęp do ich danych dotyczących rejestracji zdarzeń, bieżących sald i rejestracji internetowych dla predefiniowanych typów rejestracji.

Połączenie z systemami HR innych producentów
Przez interfejs KK1 lub konfigurację interfejsu specyficzną dla klienta za pomocą programu dormakaba Integration Manager. Konfiguracja specyficzna dla klienta jest konfigurowana wraz z zespołem projektowym dormakaba.

MATRIX Connect SAP HR-PDC (1)
MATRIX Connect SAP HR-PDC (2)

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami