Podsumowanie produktu

Dedykowane komputerom oprogramowanie TMS Soft do sterowania drzwiami umożliwia obsługę każdych drzwi w budynku oraz każdej funkcji drzwi z centralnego punktu nadzoru. Prosty i zrozumiały interfejs umożliwia wygodne parametryzowanie indywidualnych funkcji skrzynki sterującej drogami ewakuacyjnymi TMS. Ponadto wyświetlanie komunikatów stanu drzwi w czasie rzeczywistym ułatwia bezpieczne sterowanie i monitoring skrzynek sterujących drogami ewakuacyjnymi TMS.

  • Control, visualisation and configuration of escape route doors
  • Integrated access control
  • Special applications like airlocks etc.
  • Management of LAN/LON networks
  • Connection to building management systems

Szczegóły Produktu

TMS Soft - idealne w złożonych projektach:
Oprogramowanie TMS Soft spełnia wymagania bardzo złożonych projektów, gdyż umożliwia połączenie ze sobą wszystkich dróg ewakuacyjnych poprzez sieć LAN lub LON. System sprawdza się również doskonale w zakładach opieki psychiatrycznej, które są kontrolowane z jednego centralnego punktu nadzoru przez panele sterowania, a także ułatwia ustawienie systemu sterowania śluzami powietrznymi, obejmującymi kilkoro drzwi. Ponadto można dodawać funkcje kontroli dostępu i włączyć oprogramowanie TMS Soft do systemu zarządzania budynkiem.

TMS Soft:
Oprogramowanie uniwersalne do wygodnego sterowania, zarządzania, monitoringu i dokumentowania indywidualnych drzwi i grup drzwi oraz wszystkich funkcji drzwi w systemach TMS sterowania wyjściami awaryjnymi. Umożliwia podłączanie nieograniczonej liczby drzwi poprzez sieć LAN lub LON. Umożliwia również zarządzanie w czasie rzeczywistym kolejnymi komponentami DORMA, takimi jak samozamykacze drzwi automatycznych i skrzydłowych, zamki SVP/M-SVP oraz czytniki kontroli dostępu.

TMS Soft Basic:
Podstawowa wersja oferuje te same funkcje, co oprogramowanie TMS Soft na komputery osobiste, jednak nie ma możliwości dostępu do sieci.

Kontroler drzwi:
Zabudowana jednostka monitora ekranowego VDU do wyświetlania komunikatów i sterowania drzwiami ma dowolnie konfigurowany graficzny interfejs użytkownika i nadaje się do bezpośredniego wgrania map budynku i kondygnacji, dzięki czemu użytkownik może bezpośrednio obserwować i dostosowywać wszystkie funkcje drogi ewakuacyjnej.

Sprzęganie / łączenie MATRIX - TMS:
W połączeniu z oprogramowaniem do kontroli dostępu MATRIX oprogramowanie TMS Soft można zmodernizować do poziomu wszechstronnego i taniego systemu kontroli dostępu. Wystarczy podłączyć czytniki kart DCW® do pulpitu sterowania TMS - skomplikowane okablowanie ani dodatkowe urządzenia, takie jak urządzenia kontroli dostępu nie są wymagane.

Serwer TMS OPC:
Aplikacja do stosowania oprogramowania TMS Soft z systemami OPC do zarządzania budynkiem lub systemami bezpieczeństwa.

Interfejs ESPA: 
Interfejs oprogramowania między TMS Soft, a systemami telekomunikacyjnymi.

Emergency exit system TMS Soft control software
Emergency exit system TMS Soft control software
Emergency exit system TMS Soft control software

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami