Oprogramowanie TMS Soft

 • Emergency exit system TMS Soft control software

  1/3Emergency exit system TMS Soft control software visualization

 • Emergency exit system TMS Soft control software

  1/3Emergency exit system TMS Soft control software initialisation

 • Emergency exit system TMS Soft control software

  1/3Emergency exit system TMS Soft control software parameterisation

 • Emergency exit system TMS Soft control software
 • Emergency exit system TMS Soft control software
 • Emergency exit system TMS Soft control software

Podsumowanie produktu

Dedykowane komputerom oprogramowanie TMS Soft do sterowania drzwiami umożliwia obsługę każdych drzwi w budynku oraz każdej funkcji drzwi z centralnego punktu nadzoru. Prosty i zrozumiały interfejs umożliwia wygodne parametryzowanie indywidualnych funkcji skrzynki sterującej drogami ewakuacyjnymi TMS. Ponadto wyświetlanie komunikatów stanu drzwi w czasie rzeczywistym ułatwia bezpieczne sterowanie i monitoring skrzynek sterujących drogami ewakuacyjnymi TMS.

 • Control, visualisation and configuration of escape route doors
 • Integrated access control
 • Special applications like airlocks etc.
 • Management of LAN/LON networks
 • Connection to building management systems
Szczegóły Produktu

TMS Soft - idealne w złożonych projektach:
Oprogramowanie TMS Soft spełnia wymagania bardzo złożonych projektów, gdyż umożliwia połączenie ze sobą wszystkich dróg ewakuacyjnych poprzez sieć LAN lub LON. System sprawdza się również doskonale w zakładach opieki psychiatrycznej, które są kontrolowane z jednego centralnego punktu nadzoru przez panele sterowania, a także ułatwia ustawienie systemu sterowania śluzami powietrznymi, obejmującymi kilkoro drzwi. Ponadto można dodawać funkcje kontroli dostępu i włączyć oprogramowanie TMS Soft do systemu zarządzania budynkiem.

TMS Soft:
Oprogramowanie uniwersalne do wygodnego sterowania, zarządzania, monitoringu i dokumentowania indywidualnych drzwi i grup drzwi oraz wszystkich funkcji drzwi w systemach TMS sterowania wyjściami awaryjnymi. Umożliwia podłączanie nieograniczonej liczby drzwi poprzez sieć LAN lub LON. Umożliwia również zarządzanie w czasie rzeczywistym kolejnymi komponentami DORMA, takimi jak samozamykacze drzwi automatycznych i skrzydłowych, zamki SVP/M-SVP oraz czytniki kontroli dostępu.

TMS Soft Basic:
Podstawowa wersja oferuje te same funkcje, co oprogramowanie TMS Soft na komputery osobiste, jednak nie ma możliwości dostępu do sieci.

Kontroler drzwi:
Zabudowana jednostka monitora ekranowego VDU do wyświetlania komunikatów i sterowania drzwiami ma dowolnie konfigurowany graficzny interfejs użytkownika i nadaje się do bezpośredniego wgrania map budynku i kondygnacji, dzięki czemu użytkownik może bezpośrednio obserwować i dostosowywać wszystkie funkcje drogi ewakuacyjnej.

Sprzęganie / łączenie MATRIX - TMS:
W połączeniu z oprogramowaniem do kontroli dostępu MATRIX oprogramowanie TMS Soft można zmodernizować do poziomu wszechstronnego i taniego systemu kontroli dostępu. Wystarczy podłączyć czytniki kart DCW® do pulpitu sterowania TMS - skomplikowane okablowanie ani dodatkowe urządzenia, takie jak urządzenia kontroli dostępu nie są wymagane.

Serwer TMS OPC:
Aplikacja do stosowania oprogramowania TMS Soft z systemami OPC do zarządzania budynkiem lub systemami bezpieczeństwa.

Interfejs ESPA: 
Interfejs oprogramowania między TMS Soft, a systemami telekomunikacyjnymi.

Z przyjemnością pokażemy Ci więcej