Shrnutí produktu

Zámky SVP automaticky zamykají dveře po každém cyklu uzavření – nabízejí tak unikátní pohodlí a bezpečnost. Automatická závora s délkou 20 mm zajišťuje, že dveře jsou vždy uzamčeny v souladu s požadavky na pojištění majetku. Dalším opatřením proti vloupání je křížová střelka, která umožňuje dvoubodové zamykání pro zvýšení bezpečnosti. Díky antipanikové funkci je vždy zajištěno otevření dveří z vnitřní strany tak, aby k opuštění prostoru stačilo pouhé stisknutí kliky nebo antipanikového madla. Otevření dveří z venkovní strany je u zámků řady SVP 2000 probíhá motoricky na základě elektrického signálu. Řízení zámku probíhá pomocí řídících centrál SVP-S nebo přímým DCW propojením s pohony dveří ED 100 / ED 250.

 • Samozamykací funkce
 • Zámek certifikován dle EN 179 pro použití na nouzových dveřních uzávěrech ovládaných klikou
 • Zámek certifikován dle EN 1125 pro použití na panikových dveřních uzávěrech ovládaných horizontálním madlem
 • S kontaktem zpětné vazby pro signalizaci stavu zámku a dveří
 • Univerzální střelka zámku
 • Kontrola přístupu pomocí motorického odjištění závory i střelky
 • 12V / 24V
 • Verze pro plné i rámové dveře
 • Systémově použitelný v kombinaci s kováním OGRO (kombinace klika / koule)

Detaily produktu

Pohodlné, bezpečné a funkční

Zámky nouzových uzávěrů SVP 2000 jsou vhodné zejména pro exteriérové dveře s požadavkem na systémový přístup oprávněných osob a zvýšenou ochranu proti neoprávněnému vstupu. Díky antipanikové funkci lze dveře zevnitř snadno otevřít pouze stisknutím kliky nebo madla a zároveň je díky samozamykací funkci zajištěno okamžité uzamčení dveří ihned po jejich uzavření.

Řada monitorovacích funkcí 

Zámky řady SVP 6000 mohou díky mikrospínačům monitorovat aktuální stav dveří a zámku:

 • Dveře otevřeny / zavřeny
 • Použití vnitřní „panikové“ kliky
 • Závora zámku vysunuta / zasunuta (zamčeno / odemčeno)

Systémově použitelný v kombinaci s kováním OGRO (kombinace klika / koule)

Kontrola přístupu díky motorickému odblokování

Zámky řady SVP 2000 nabízí snadnou systémovou kontrolu přístupu pomocí motorového odemčení zámku – a to i na vyšší vzdálenost. Zámek je zároveň ideální volbou při požadavku na automatické otevírání dveří (kombinace s pohony ED 100 / ED 250) nebo bezbariérový přístup v kombinaci s maximální bezpečností proti neoprávněnému vstupu. Veškeré funkce zámku (trvalé odemčení, doba odemčení) jsou snadno nastavitelné.

Univerzální provedení

Zámky řady SVP 2000 jsou k dispozici jak pro rámové tak i pro dřevěné dveře. Jsou také flexibilní z hlediska montážní polohy a jsou vhodné pro levé i pravé dveře. Byly schváleny jako zámky nouzových a panikových  uzávěrů pro dveře na únikových cestách a pro použití u protipožárních a protikouřových konstrukcí.

Lock SVP 2000
Lock SVP 2000

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás