Přístupová řešení pro veřejné služby

Zvýšení provozní efektivity pomocí integrovaných řešení přístupu pro zařízení veřejných služeb

Situace dnes

Jak můžete zabezpečit kritickou infrastrukturu a zvýšit produktivitu?

Telekomunikační, energetické a vodohospodářské služby patří k největším a nejkritičtějším infrastrukturám na světě. S rostoucí poptávkou si společnosti v oblasti veřejných služeb stále více uvědomují potřebu efektivity, bezpečnosti a zabezpečení svých prostor. To však může být vzhledem k velikosti a složitosti sítě, kterou obsluhují převážně mobilní pracovníci a která vyžaduje flexibilní, agilní a odolné pracovní postupy, náročné.

Nedostatečná správa přístupu často vede ke ztrátě klíčů, což může znemožnit rychlý přístup do provozních center sítě a podobných zařízení v případě nouze, zvýšit bezpečnostní rizika a snížit celkovou transparentnost, pokud jde o to, kdo má na dané pracoviště přístup. To může vést k nežádoucím prostojům, pokutám, komplikacím s pojištěním, problémům s dodržováním předpisů a potenciálnímu přefakturování, nemluvě o pochybném plnění ze strany subdodavatelů.

Naše komplexní portfolio řešení pro kontrolu a zabezpečení přístupu je navrženo tak, aby minimalizovalo výše uvedená rizika, zlepšilo provozní efektivitu a zvýšilo produktivitu. Přizpůsobená a odolná řešení pro přístup zlepšují viditelnost každodenních provozních procesů a zároveň chrání osoby a majetek.

Vodovodní síť

Poskytujeme řešení zabezpečení přístupu a kontroly průmyslové úrovně, která zabezpečují citlivá provozní centra a přečerpávací stanice v síti před vandalismem, manipulací a škodlivou činností.

Rozvody elektrické energie

Nabízíme řadu spolehlivých přístupových a bezpečnostních řešení pro podporu nepřetržitého provozu všech typů energetické infrastruktury, od jaderných elektráren přes solární a větrné farmy po místní rozvodny.

Telekomunikační infrastruktura

Nabízíme ucelenou řadu řešení zabezpečeného přístupu, která lze instalovat v rámci telekomunikační infrastruktury – ať už v centrále, na přístupovém místě, v síťovém operačním středisku, v místní ústředně nebo v datovém centru.

Naši odborníci vám rádi pomohou

Výhody

Komplexní zabezpečení

Nabízíme zabezpečení vašeho majetku, procesů, systémů a dat – a také vašich investic.

Zlepšená provozní efektivita

Díky bezproblémové integraci všech příslušných zařízení zajišťujeme plynulý pohyb osob. To je výhodné zejména v době špičky v hlavních budovách a při údržbě na dislokovaných pracovištích.

Vysoce moderní design

Naše řešení lze bezproblémově integrovat do stávajícího prostředí v sídle společnosti, v místních prostorách a na dalších relevantních místech. Návrh řešení esteticky odpovídá současným architektonickým představám.

Atraktivní úspory nákladů

Zajišťujeme, aby fáze specifikace, nákupu a instalace byly co nejjednodušší a nejpřehlednější. Všechny naše produkty související s kontrolou vstupu jsou dodávány z jednoho zdroje, což šetří čas a minimalizuje náklady.

Spolehlivé služby

Naše profesionální poradenské týmy a týmy technické podpory jsou vám k dispozici během celého projektu. Vše zahrnuje fázi návrhu, proces instalace a uvedení do provozu i celý životní cyklus instalovaných produktů.

„Jsme přesvědčeni, že řešení, ke kterému jsme dospěli, zajistí trvalou ochranu a bezpečnost našeho majetku na dlouhá léta dopředu, a bez váhání bychom doporučili společnost dormakaba pro řešení fyzického zabezpečení.“
Edward  Towndrow

Edward Towndrow

Affinity Water, UK

Řešení na první pohled

Jak můžeme pomoci?

Ing. Jiří
Ing. Jiří Urbanec

Sales director | CZ/SK