BIM se společností dormakaba

Nabízíme komplexní podporu BIM

Podporujeme naše zákazníky tím, že jim poskytujeme aktuální a přesné údaje o produktech pro plánování, výstavbu a údržbu budov. Kromě rozsáhlé knihovny objektů BIM jsme vyvinuli pokročilou sadu plánovacích nástrojů a modulů plug-in s podporou BIM, jejichž cílem je zefektivnit proces specifikací.

Inteligentní plánování

Jednoduchá koordinace modelu BIM a specifikací

 

Bez ohledu na to, zda používáte Revit, nebo Archicad, vám pomůžeme snadno naplnit a aktualizovat váš model BIM konkrétními informacemi, které potřebujete, aby byl každý model „snadný“ a zároveň jste si zachovali kontrolu.

Naše špičkové nástroje pro tvorbu specifikací nám umožňují pracovat s daty poskytnutými v různých formátech, včetně souborů Excel a textových souborů, a vytvářet tak specifikace, výkresy, schémata zapojení a související data modelu BIM, přičemž je zajištěno, aby tyto informace byly automaticky aktualizovány, aby odrážely změny specifikací během vývoje projektu.

Kontaktujte nás a získejte více informací o naší nabídce nástrojů a modulů plug-in pro plánování

Naše aktualizovaná knihovna

Zajištění neustálé dostupnosti a aktuálnosti požadovaných objektů BIM.

Naše rozsáhlá knihovna objektů BIM pokrývá celou škálu našich řešení, což umožňuje snadnou identifikaci a přístup k přesným požadovaným objektům a zároveň podporuje konzistenci a pohodlí při specifikaci řešení plného přístupu v rámci celého projektu. S tím, jak se naše portfolio produktů rozrůstá, se bude knihovna i nadále rozšiřovat, aby byla i nadále základním zdrojem pro řešení budoucích projektových požadavků.

Přínosy

Inteligentnější práce během celého životního cyklu budovy

BIM přináší značné výhody všem klíčovým účastníkům stavebního procesu a my se snažíme zajistit, aby maximální přínos byl dosažen efektivním a účinným způsobem. Objevte své osobní výhody při práci s objekty a službami BIM společnosti dormakaba.

Zlepšení spolupráce

Pracovní metodika BIM umožňuje týmům sdílet modely projektu a koordinovat plánování, což zajišťuje, že všechny zúčastněné strany mají kdykoli k dispozici aktuální informace o projektu.

Vizualizace projektu před zahájením výstavby

3D vizualizace umožňují stavebníkům a majitelům projektů vyzkoušet si, jak bude prostor vypadat, a nabízejí možnost provést změny ještě před zahájením stavby.

Zmírnění rizik

Problémy jsou odhaleny ve velmi rané fázi návrhu. Pro úspěšnou realizaci projektu je zásadní zajistit, aby byly k dispozici správné informace ve správný čas.

Větší bezpečnost

BIM zvyšuje bezpečnost výstavby tím, že lokalizuje nebezpečí dříve, než se z nich stanou problémy, a předchází fyzickým rizikům díky vizualizaci a plánování logistiky stavby v předstihu.

Zlepšení nákladové efektivity

Větší přehled na začátku minimalizuje pozdější nákladné a časově náročné změny.

Zefektivnění správy objektů

Majitelé a dodavatelé budov mohou propojit data BIM vytvořená během projektování a výstavby s provozem budovy.

Poradenství ohledně specifikací

Jsme zde, abychom vám pomohli

Náš zkušený a kvalifikovaný tým specialistů se snaží zajistit komplexní podporu, na kterou se můžete spolehnout. Kontaktujte nás ještě dnes ohledně rady nebo sjednání schůzky.

Ing.
Ing. Miroslav Túma

Area Sales Manager | CZ

Ondřej
Ondřej Mejzlík, MSc.

Vedoucí realizace projectů