Udržitelnost

Náš přístup k utváření udržitelné budoucnosti

Náš závazek

Zavázali jsme se podporovat udržitelný rozvoj v celém našem hodnotovém řetězci v souladu s naší ekonomickou, environmentální a sociální odpovědností vůči současným i budoucím generacím. Snažíme se o otevřený a transparentní dialog se všemi zúčastněnými stranami s cílem definovat strategie a opatření založená na jasných cílech a neustálém zlepšování a aktivně informujeme o našem pokroku.

Náš rámec udržitelnosti

Jsme si vědomi nejnaléhavějších globálních výzev, stejně jako rostoucí poptávky našich zákazníků po udržitelnějších výrobcích pro každé důležité místo. Abychom reagovali na potřeby a očekávání naší společnosti a zákazníků, klademe udržitelnost do centra naší vize, která podtrhuje náš dlouhodobý závazek utvářet udržitelnější průmysl a budoucnost.

 

V našem novém rámci udržitelnosti se zaměřujeme na tři pilíře: Lidé, Planeta a Partnerství. Jsme připraveni a odhodláni přijmout opatření pro nízkouhlíkové a oběhové hospodářství, posílit postavení našich lidí, aby mohli plně využít svůj potenciál, a spolupracovat s ostatními v našem hodnotovém řetězci na podpoře udržitelného rozvoje.

Strategický rámec udržitelnosti

Prozkoumejte náš strategický rámec a cíle udržitelnosti

Transparentnost

Přispíváme k ekologičtějším budovám

Naším cílem je vyvíjet vysoce kvalitní výrobky, které splňují potřeby udržitelného stavebního prostředí, a přispívat k cílům udržitelnosti našich zákazníků. Naše ověřená prohlášení o ekologických, zdravotních a stavebních výrobcích poskytují transparentní informace o možných dopadech na životní prostředí nebo zdraví v průběhu celého životního cyklu výrobků.

Naše pilíře

Lidé

Dáváme našim lidem možnost naplno rozvinout svůj potenciál. Zaměřujeme se především na: Zaměřujeme se na spravedlivé zaměstnávání, školení a vzdělávání, rozmanitost a začlenění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Planeta

Otevíráme dveře dokořán nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství. Zaměřujeme se především na: Energie a emise, oběhové hospodářství a materiály, dodržování předpisů v oblasti životního prostředí.

Partnerství

Spolupracujeme na podpoře udržitelného rozvoje i za našimi dveřmi. Zaměřujeme se především na: Udržitelný rozvoj dodavatelů, lidská práva, zdraví a bezpečnost zákazníků.

Zpráva o udržitelnosti

Každoročně podáváme zprávu o pokroku, kterého jsme dosáhli při plnění našich cílů udržitelnosti.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se udržitelnosti ve společnosti dormakaba nás prosím kontaktujte.

Stephanie

Stephanie Ossenbach-Keller

Group Sustainability Officer

T: +41 44 818 92 06

sustainability@dormakaba.com