Udržitelnost

Náš přístup k utváření udržitelné budoucnosti

Náš závazek

Zavázali jsme se podporovat udržitelný rozvoj v celém našem hodnotovém řetězci v souladu s naší ekonomickou, environmentální a sociální odpovědností vůči současným i budoucím generacím. Snažíme se o otevřený a transparentní dialog se všemi zúčastněnými stranami s cílem definovat strategie a opatření založená na jasných cílech a neustálém zlepšování a aktivně informujeme o našem pokroku.

Náš rámec udržitelnosti

Jsme si vědomi nejnaléhavějších globálních výzev, stejně jako rostoucí poptávky našich zákazníků po udržitelnějších výrobcích pro každé důležité místo. Abychom reagovali na potřeby a očekávání naší společnosti a zákazníků, klademe udržitelnost do centra naší vize, která podtrhuje náš dlouhodobý závazek utvářet udržitelnější průmysl a budoucnost.

 

V našem novém rámci udržitelnosti se zaměřujeme na tři pilíře: Lidé, Planeta a Partnerství. Jsme připraveni a odhodláni přijmout opatření pro nízkouhlíkové a oběhové hospodářství, posílit postavení našich lidí, aby mohli plně využít svůj potenciál, a spolupracovat s ostatními v našem hodnotovém řetězci na podpoře udržitelného rozvoje.

Strategický rámec udržitelnosti

Prozkoumejte náš strategický rámec a cíle udržitelnosti

Transparentnost

Přispíváme k ekologičtějším budovám

Naším cílem je vyvíjet vysoce kvalitní výrobky, které splňují potřeby udržitelného stavebního prostředí, a přispívat k cílům udržitelnosti našich zákazníků. Naše ověřená prohlášení o ekologických, zdravotních a stavebních výrobcích poskytují transparentní informace o možných dopadech na životní prostředí nebo zdraví v průběhu celého životního cyklu výrobků.

Zpráva o udržitelnosti

Každoročně podáváme zprávu o pokroku, kterého jsme dosáhli při plnění našich cílů udržitelnosti.

We create transparency about our sustainability performance and publish an annual sustainability report that outlines sustainability commitments, strategy and progress. The annual report is prepared in accordance with the Global Reporting Initiative (Core) standards.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se udržitelnosti ve společnosti dormakaba nás prosím kontaktujte.

Stephanie
Stephanie Ossenbach-Keller

Group Sustainability Officer