Odpovědnost

Důležité právní informace

Osoby, které přistupují k materiálům dostupným na webových stránkách společnosti na celosvětovém webu ("webové stránky dormakaba"), souhlasí s následujícím:

Používání webových stránek dormakaba

Veškerý obsah těchto webových stránek dormakaba podléhá autorským právům se všemi právy vyhrazenými. Můžete si stáhnout nebo vytisknout tištěnou kopii jednotlivých stránek a/nebo částí webu dormakaba za předpokladu, že neodstraníte žádná upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva. Jakékoli stahování nebo jiné kopírování z webových stránek dormakaba na vás nepřevede nárok na žádný software nebo materiál. Webové stránky dormakaba nesmíte reprodukovat (celkem ani zčásti), přenášet (elektronickými prostředky nebo jinak), upravovat, odkazovat na ně nebo je používat pro jakýkoli veřejný nebo komerční účel bez předchozího písemného souhlasu společnosti dormakaba.

Žádná nabídka

Nic na webových stránkách dormakaba by nemělo být vykládáno jako žádost, nabídka nebo doporučení k získání nebo nakládání s jakoukoli investicí nebo k účasti na jakékoli jiné transakci.

Žádná důvěra

Přestože společnost dormakaba vynakládá přiměřené úsilí k získání informací ze zdrojů, které považuje za spolehlivé, společnost dormakaba nečiní žádné prohlášení, že informace nebo názory obsažené na webových stránkách dormakaba jsou přesné, spolehlivé nebo úplné. Informace a názory obsažené na webových stránkách dormakaba jsou poskytovány společností dormakaba pouze pro osobní použití a pro informační účely a mohou se bez upozornění změnit. Nic obsažené na webových stránkách dormakaba nepředstavuje investiční, právní, daňové nebo jiné poradenství a nelze se na to spoléhat při investičním nebo jiném rozhodování. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím byste měli získat relevantní a konkrétní odborné poradenství.

Bez záruky

Informace a názory obsažené na webových stránkách dormakaba jsou poskytovány bez jakékoli záruky, ať už výslovné nebo předpokládané.

Omezení odpovědnosti

Společnost dormakaba bude odpovědná za všechny škody a ztráty v souvislosti s používáním této webové stránky způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslem.

V případě lehké nebo běžné nedbalosti bude dormakaba odpovědná pouze v případě porušení základní povinnosti a míra odpovědnosti je omezena na škodu, která je typická a předvídatelná. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na osobní škody a neovlivňuje záruční povinnosti společnosti dormakaba a odpovědnost za produkt. Propojené webové stránky.

Když vstoupíte na určité odkazy na webové stránce dormakaba, můžete webové stránky dormakaba opustit. dormakaba nekontrolovala žádnou z webových stránek propojených s webovou stránkou dormakaba a neschvaluje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek ani za produkty, služby nebo jiné položky nabízené prostřednictvím těchto webových stránek.

Materiální zájmy

Skupina dormakaba a/nebo její ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci mohou mít nebo měli zájmy nebo pozice nebo obchodovali nebo působili jako tvůrci trhu s relevantními cennými papíry. Dále takové subjekty nebo osoby mohou mít nebo měly vztah s nebo mohou poskytovat nebo poskytovaly podnikové finance nebo jiné služby nebo sloužit nebo působit jako ředitelé příslušných společností.

Investiční výkonnost

Minulost není nutně vodítkem pro budoucí výkonnost investice. Hodnota investic může klesat i stoupat a investoři nemusí dostat zpět investovanou částku. Změny směnných kurzů mohou způsobit, že hodnota investic bude stoupat nebo klesat.

Místní právní omezení

Webové stránky dormakaba nejsou určeny žádné osobě v žádné jurisdikci, kde je (z důvodu státní příslušnosti, bydliště nebo jiného důvodu) zveřejnění nebo zpřístupnění webových stránek dormakaba zakázáno. Osoby, na které se tyto zákazy vztahují, nesmí na web dormakaba přistupovat.

Statistiky webu

Aby dormakaba viděla, jak si vede webové stránky skupiny dormakaba a kde je hodnotí s ostatními, aby mohla společnost dormakaba lépe sloužit svým zákazníkům a návštěvníkům, používá službu Google Analytics ke sledování a protokolování návštěvnosti webových stránek. Na návrh společnosti Google se služby Google Analytics týká:

"Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, aby pomohla webové stránce analyzovat, jak uživatelé web používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přenášeny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google tyto informace použije za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, sestavení zprávy o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Google bude nespojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, ale mějte na paměti, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.“

Tento web používá Google Analytics s funkcí „anonymizeIp()“, která bude ukládat IP adresy ve zkrácené verzi, kterou nelze propojit s jednotlivci, aby byla návštěvníkům poskytnuta další úroveň soukromí.

Změny v prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Naším cílem je udržovat toto prohlášení v souladu s internetem a platnými zákony, jak se vyvíjejí. Za tímto účelem si vyhrazujeme právo toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti pravidelně kontrolovat a doplňovat. Jako uživatel webu dormakaba prosím pravidelně kontrolujte tuto stránku, abyste měli aktuální informace o příslušném vyloučení odpovědnosti.