Řešení pro lepší přístupnost

Přístupnost: vytváření řešení vstupu pro svět bez bariér

Řešení pro lepší přístupnost

Moderní budovy jsou bezbariérové

Přístupnost je základním předpokladem nezávislého a svobodného života. Při plánování budovy přebíráte zodpovědnost za vytvoření bezbariérového prostředí, které bude přístupné všem. Bezbariérové plánování a výstavba znamená návrhy prostředí, které je pro všechny pohostinné.

Pro děti, seniory a osoby s tělesným postižením představují dveře často překážku v každodenním životě. Důležitá je možnost volného pohybu ve veřejných i soukromých budovách a nerušeného vstupu a výstupu – zejména v případě nouzových východů, což je rovněž upraveno zákonem. Naše všestranné služby pomáhají zlepšovat přístupnost budov.

Hlavní a boční vchody

Každá budova má svou tvář – a my jsme přesvědčeni, že by to měla být tvář přívětivá, která působí bezpečně a jistě. Vchody musí působit otevřeně, ale zároveň musí zabezpečit interiér budovy. Naše konstrukce pro vstup nabízí snadný přístup a bezpečnost.

Chodby a průchody

Přístup do interiéru budovy potřebuje celá řada různých lidí. Naše řešení zajišťují plynulý pohyb osob a zároveň zvyšují bezpečnost vchodů a dalších kritických oblastí.

Toalety

Bezbariérové toalety musejí být snadno a pohodlně přístupné zejména pro osoby s tělesným postižením. Nabízíme různá řešení, která lze přizpůsobit konkrétním dispozicím místností.

Naši odborníci vám rádi pomohou

Výhody

Řešení bezdotykového přístupu pro lepší hygienu, bezpečnost a pohodlí

Naše portfolio nabízí širokou řadu produktů a řešení, která jsou pohodlná a zároveň zajišťují bezpečný autorizovaný přístup. V úvahu se bere také snaha o co nejvyšší úroveň hygieny.

Inteligentní řešení umožňující bezbariérový přístup a plynulý pohyb osob

V dnešní době již přístupnost není jen technickou záležitostí. Naše inteligentní dveřní systémy pomáhají zpřístupnit budovy a místnosti a umožnit jejich používání každému.

Větší pohodlí pro pacienty, návštěvníky i personál

Naše individuálně přizpůsobitelná, atraktivní a snadno použitelná řešení vytvářejí ve vašem zařízení příjemnou, pohodlnou a přívětivou atmosféru.

Bezproblémový komfort cestujících na letištích

Nabízíme automatizovaná a efektivní komplexní řešení, která cestujícím zpříjemňují pohyb na letištích.

Řešení na první pohled

Jak můžeme pomoci?

Ing. Jiří
Ing. Jiří Urbanec

Sales director | CZ/SK