dormakaba
pic_verticals_hospitality_3
Rozwiązania

dormakaba EACM

Dzięki dormakaba EACM (Enterprise Access Control Management) można zabezpieczyć swoją firmę przed nieautoryzowanym dostępem i zarejestrować godziny pracy swoich pracowników, łatwo i bezpośrednio z systemu SAP. Wciąż używa się standardowych interfejsów użytkownika i istniejącej infrastruktury IT. dormakaba EACM składa się z czterech podstawowych aplikacji, które umożliwiają zintegrowane zarządzanie dostępem oraz rejestrację czasu pracy w systemie SAP: pracownicy, kontrola dostępu, zarządzanie urządzeniami i nośnikami. Decydujący czynnik: wszyscy zaangażowani korzystają z kompleksowej funkcjonalności systemu. Z dormakaba EACM nie potrzeba żadnych dodatkowych podsystemów, ponieważ kontrola dostępu oraz czas i frekwencja są bezpośrednio zintegrowane z systemem SAP ERP. To zintegrowane podejście jest unikalne na rynku.

Pobierz

Informacje o produkcie

dormakaba EACM access

dormakaba EACM access to organizacyjne rozwiązanie kontroli dostępu dla użytkowników SAP. Dzięki temu rozwiązaniu przyznanie uprawnień dostępu stanie się integralną częścią procesów biznesowych firmy.

 • Dział Kadr zarządza prawami dostępu pracownika w prosty i wygodny sposób w ramach systemu SAP.
 • Przyznanie praw i profili dostępu jest automatyczne i zależy od roli pracownika (lokalizacja, miejsce pracy, kwalifikacje itp.).
 • Pracownicy wnioskują o nowe prawa dostępu za pośrednictwem SAP Workflow.
 • Komponenty dostępu komunikują się bezpośrednio z systemem SAP.
 • dormakaba EACM access wykorzystuje istniejący system SAP, wykorzystując Organizational Management, Business Workflow, Authorization Management, Alert Management, oraz Reporting components.
 • Kontrola dostępu w systemie SAP może być aktualizowana do nowszych wersji, co czyni ją bezpieczną inwestycją; jest przejrzysta i skalowalna i zapewnia efektywność organizacyjną.


dormakaba EACM time

dormakaba EACM time zapewnia całkowicie zautomatyzowany proces RCP dla użytkowników SAP, od rejestracji czasu pracy do jego zliczania.

 • System rejestracji czasu pracy SAP ERP otrzymuje wszystkie dane zapisane na terminalach dormakaba i automatycznie oblicza różne godziny pracy dla każdego pracownika na podstawie zapisanego osobistego modelu czasu.
 • Pracownicy mogą rejestrować swoje godziny obecności i nieobecności oraz informować się o aktualnym stanie ich indywidualnych kont czasowych.
 • Bezpośrednia integracja z systemem SAP sprawia, że ​​rejestracja i obiektywne obliczanie czasu obecności jest jeszcze łatwiejsze.
 • dormakaba EACM korzysta z istniejącego systemu SAP, w szczególności z Organisation Management, Personnel Management, SAP Business Workflow, Authorisation Management, Alert Management oraz Reporting components.
 • Wszystkie inne zarejestrowane dane są przesyłane do odpowiednich modułów SAP w celu dalszego przetwarzania.
 • Zarządzanie rejestracją czasu w systemie SAP jest przejrzyste i skalowalne, to bezpieczna inwestycja, która będzie podlegać kontroli podczas audytów, zapewniając przy tym efektywność organizacji.