Podsumowanie produktu

Systemy drzwi automatycznych dormakaba są zaprojektowane tak, aby były szczególnie bezpieczne dla ludzi. Zakres ruchu monitoruje się za pomocą odpowiednich radarobarier- czujników bezpieczeństwa podczas cyklu otwierania i zamykania. Radarobariery w podczerwieni zatrzymują ruch skrzydeł drzwi, gdy tylko ktoś wejdzie w obszar przejścia.

  • Niewidoczna kurtyna świetlna na podczerwień
  • Natychmiastowa ocena odbitego światła w podczerwieni
  • Automatycznie przyswajalne do zmieniających się warunków
  • Opcjonalny system czujników sensorycznych zamontowany z radarobarierą w jednej obudowie

Szczegóły Produktu

Kompleksowy pakiet (radarobariera i czujnik ruchu)

Zaletą tego rozwiązania jest kombinacja kilku funkcji we wspólnej obudowie. Czujniki te są szeroko stosowane w przejściach automatycznych drzwi. Czujnik ruchu aktywuje cykl otwarcia drzwi. Radarobariera opóźnia cykl zamykania, o ile ktoś znajduje się w obszarze dostępu. Normy europejskie wymagają umieszczenia dwóch czujników bezpieczeństwa bezpośrednio przed i za panelem drzwi.
W przypadku drzwi przesuwnych w wyjściach ewakuacyjnych i dróg ewakuacyjnych wymagany jest specjalny czujnik ruchu dla kierunku ewakuacji. W konsekwencji rozróżnia się modele stosowane w standardowych aplikacjach i modele stosowane w na drzwiach ewakuacyjnych.

Fotokomórki

Jeśli wymóg wynika głównie z bezpieczeństwa i nie potrzebne są dodatkowe opcje aktywacji drzwi, to fotokomórka jest odpowiednim wyborem. Ten typ urządzenia jest najczęściej montowany na krawędzi zamykającej drzwi w celu monitorowania cyklu otwarcia. Jeśli ktoś znajduje się w zakresie wykrywania, cykl otwarcia zostanie zatrzymany.
Fotokomórka jest odpowiednia w przypadku gdy aktywacja w celu otwarcia drzwi jest wykonywana na przykład za pomocą przycisku ręcznego.

Electronic safety sensors
Electronic safety sensors
Electronic safety sensors

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami