Podsumowanie produktu

Opcja CardLink™ dla B-COMM

Opcja B-COMM CardLink rozszerza każdą aplikację partnerską o samodzielne rozwiązanie kontroli dostępu. Odpowiednie komponenty drzwi są zintegrowane z aplikacją bez żadnego okablowania. Podczas korzystania z modułu można wybrać między rozwiązaniami "CardLink" i "elolegic" w zależności od wymagań.

Wymagane parametry konfiguracji i autoryzacji są tworzone i zarządzane w klientach "CardLink" i "elolegic", a następnie ładowane do urządzenia programującego (programatora dormakaba elo) podłączonego za pomocą USB. Dane są następnie przenoszone do komponentów drzwi, odczytywane i zapisywane.

Szczegóły Produktu

Moduł B-COMM CardLink posiada następujące funkcje:

 • Definiowanie konfiguracji dostępu
 • Centralne zarządzanie wszystkimi komponentami drzwi
 • Ustawianie wszystkich parametrów konfiguracyjnych, np. obszarów administracyjnych, profili czasowych lub przedziałów czasowych
 • Ładowanie zdefiniowanych parametrów do programatora USB w celu przesłania ich do komponentów drzwiowych
 • Żądanie statusu komponentu drzwiowego
 • Odczyt pamięci zdarzeń komponentu bramy
 • Przesyłanie rekordów aktualizacji i walidacji do terminali
 • Udostępnianie narzędzia do analizy identyfikatorów

Jeśli jest używany jako moduł elolegic, posiada następujące funkcje:

 • Ustawianie wszystkich parametrów konfiguracyjnych dla planów zamykania
 • Centralne zarządzanie wszystkimi komponentami drzwiowymi
 • Generowanie białej listy z prawami dostępu
 • Ładowanie zdefiniowanych parametrów do programatora USB w celu przesłania ich do komponentów drzwiowych
B-COMM CardLink

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami