Maskindirektivet & EN16005

Sikkerhet fra start til slutt: Følg Maskindirektivet med dormakaba

Sikkerhet fra start til slutt

Manglende krav og manglende overholdelse av Maskindirektivet kan få alvorlige konsekvenser, fra personskader til forsinkelser og uforutsette utgifter. Etter over ti år med EN16005, som regulerer sikkerhet ved bruk av maskindrevne dører, er det klart at kunnskapen om kravene fremdeles er lav.

Hva er Maskindirektivet og EN16005? 
Innenfor EU betraktes automatiserte dører som maskiner, og dørautomatisering betraktes som en delvis fullført maskin, i henhold til Maskindirektivet. EN16005, den harmoniserte standarden for maskindrevne dører, ble introdusert i 2013 og fastsetter sikkerhetskravene for disse dørene. Å følge standarden sikrer overholdelse av helse- og sikkerhetskrav, som er en vesentlig del av CE-merking.

Sikkerhetsfokus med EN16005 
Sikkerhetskrav for maskindrevne dører reguleres strengt i EN16005. Disse dørene må utstyres med skreddersydde sikkerhetsløsninger avhengig av miljøet der de installeres. EN16005 adresserer alle betydelige risikoer og farlige situasjoner, noe som gjør det mulig å forebygge ulykker. Ved å overholde standarden sikres ikke bare sikkerheten, men også overholdelse av Maskindirektivet og dermed CE-merking.

Ansvar på hvert trinn av installasjonen 
Installasjon av en dørautomatisering betraktes, ifølge Maskindirektivet, som å bygge en maskin og den som installerer er ansvarlig for risikoanalyse og dokumentasjon. Det er derfor avgjørende å planlegge riktige sikkerhetsløsninger basert på miljøet der døren installeres, helt fra begynnelsen av.

Økonomiske risikoer ved manglende overholdelse av Maskindirektivet 
Forsinkelser og uforutsette utgifter på grunn av manglende overholdelse av Maskindirektivet kan bli kostbart. Ved å designe korrekte sikkerhetsløsninger fra begynnelsen unngås risikoen for høye  bøter og problemer under inspeksjonen. Samarbeid med sikkerhetseksperter tidlig i planleggingsfasen blir derfor avgjørende for å unngå økonomiske og sikkerhetsrelaterte konsekvenser.

Råd og støtte fra dormakaba
Hos dormakaba tilbyr vi ikke bare produkter, men også rådgivning. Vårt designteam fungerer som en partner for eiendomseiere, arkitekter, sikkerhetskonsulenter, installatører og prosjektledere. Ved å gjennomgå kravene innenfor Maskindirektivet og andre aspekter som tilgjengelighet og brannsikkerhet, tilbyr vi kostnadseffektive løsninger for å imøtekomme alle krav.

 

Støtte for vellykkede byggeprosjekter

Ønsker du rådgivning gjennom hele byggeprosessen?

Høye krav til tilgjengelighet og evakuering utgjør en betydelig utfordring i mange byggeprosjekter. Byggeforskrifter, miljøkrav og regelverk kan være vanskelige å tolke, og små feil kan få store konsekvenser for prosjektet. Vi støtter ditt team i spesifikasjonsarbeidet, slik at du kan føle deg trygg gjennom hele prosjektet.