Adgangskontroll for infrastruktur

Øk driftseffektiviteten med integrert adgangskontroll for infrastruktur

Dagens situasjon

Hvordan kan du sikre kritisk infrastruktur og øke produktiviteten?

Telekommunikasjon og forsyningsanlegg for strøm og vann er noe av den viktigste og mest omfattende infrastrukturen vi har på kloden. Den stigende etterspørselen gjør forsyningsselskaper stadig mer klar over behovet for effektivitet og sikkerhet på anleggene sine. Dette kan være utfordrende på grunn av nettverkets størrelse og kompleksitet, og at det betjenes i all hovedsak en mobil arbeidsstyrke som krever fleksibel, smidig og robust arbeidsflyt.

Mangel på god adgangsstyring fører ofte til tap av nøkler, noe som kan hindre rask tilgang til driftssentraler og lignende anlegg, i nødssituasjoner. I tillegg kan det gi økt sikkerhetsrisiko og dårligere oversikt over hvem som har tilgang til anlegget. Dette kan medføre uønsket nedetid, bøter, problemer knyttet til forsikringer og overholdelse av lover og regler, overfakturering og dårlig arbeid fra underleverandører.

Vår omfattende portefølje av løsninger for adgangskontroll og sikkerhet er utviklet for å minimere disse risikoen, øke driftseffektiviteten og forbedre produktiviteten. Våre skreddersydde, robuste adgangsløsninger forbedrer oversikten over den daglige driften, samtidig som de beskytter mennesker og ressurser.

Vannforsyningsnett

Vi tilbyr løsninger for adgangssikkerhet og -kontroll som egner seg til industribruk, og som beskytter viktige driftssentraler og pumpestasjoner mot hærverk, manipulering og skadelig aktivitet.

Kraftdistribusjon

Vi tilbyr en rekke pålitelige adgangs- og sikkerhetsløsninger som bidrar til å sikre uavbrutt forsyning ved alle typer kraftinfrastruktur – fra kjernekraftverk til solcelleanlegg og vindparker.

Infrastruktur for telekommunikasjon

Vi har et omfattende utvalg av løsninger for sikker adgangskontroll som kan installeres innen infrastruktur for telekommunikasjon – enten det er hovedkontor, points-of-presence (POP), driftssentraler, lokale telefonsentraler eller datasentre.

Ekspertene våre hjelper gjerne

Fordeler

Omfattende sikkerhet

Våre sikkerhetsdører, låssystemer og løsninger for adgangskontroll overholder de strengeste standardene, og er tilgjengelige for alle relevante ressurser.

Forbedret driftseffektivitet

Vi sikrer en jevn personflyt ved å integrere alle relevante installasjoner effektivt. Dette er spesielt fordelaktig i perioder med høy trafikk i hovedbygninger og under vedlikeholdsarbeid ved eksterne anlegg.

Toppmoderne design

Våre løsninger kan integreres sømløst i de eksisterende omgivelsene til hovedkontorer, lokale anlegg og andre relevante steder. Utformingen av løsningene oppfyller visjonene for moderne arkitektur på en estetisk tiltalende måte.

Store kostnadsbesparelser

Vi sørger for at prosjektering, innkjøp og installasjon gjennomføres så effektivt som mulig. Alle våre adgangsrelaterte produkter leveres fra en og samme leverandør, noe som sparer tid og minimerer kostnadene.

Pålitelig service

Teamene våre tilbyr profesjonell rådgivning og teknisk støtte, som hjelper deg gjennom hele prosjektet. Dette omfatter design-, installasjons- og idriftsettelsesfasen samt hele livssyklusen til de installerte produktene.

«Vi er trygge på at løsningen vi valgte vil beskytte ressursene våre i mange år fremover, og vi anbefaler uten tvil dormakaba som leverandør av fysiske sikkerhetsløsninger.»
Edward  Towndrow

Edward Towndrow

Affinity Water, Storbritannia

Løsninger på et øyeblikk

Hvordan kan vi hjelpe?

dormakaba
dormakaba Norge AS

Kontakt oss!