Bærekraft

Slik vil vi skape en bærekraftig fremtid

Våre forpliktelser

Vi arbeider for å skape en bærekraftig utvikling i hele verdikjeden vår som er i tråd med vårt økonomiske, miljømessige og sosiale samfunnsansvar overfor nåværende og fremtidige generasjoner. Vi ønsker en åpen og ærlig dialog med våre interessenter for å utvikle strategier og handlinger basert på klare mål og kontinuerlig forbedring.

Vårt rammeverk for bærekraft

Vi er bevisste på de største globale utfordringene og kundenes økende behov for mer bærekraftige produkter på viktige steder. For å ivareta samfunnets og kundenes behov og forventninger setter vi bærekraft i sentrum for visjonen vår. Dette understrekes av det langsiktige målet vårt om en mer bærekraftig bransje og fremtid.

I det nye rammeverket vårt for bærekraft fokuserer vi på tre pilarer: mennesker, planeten og samarbeid. Vi vil jobbe for å skape en sirkulærøkonomi med lave utslipp, hjelpe mennesker med å utfolde sitt fulle potensial, og samarbeide med andre i verdikjeden for å skape en bærekraftig utvikling.

Strategisk rammeverk for bærekraft

Se vårt strategiske rammeverk og våre mål for bærekraft

Åpenhet

Vi bidrar til grønnere bygninger

Målet vårt er å utvikle produkter av høy kvalitet som oppfyller behovene i et bærekraftig bygningsmiljø, og som hjelper kundene med å nå egne bærekraftsmål. Våre godkjente helse- og miljødeklarasjoner for bygningsprodukter gir oversiktlig informasjon om potensielle miljø- og helsemessige effekter av produktene gjennom hele levetiden.

Våre pilarer

Mennesker

Vi hjelper mennesker med å oppnå sitt fulle potensial. Hovedfokuset vårt er rettferdig arbeid, opplæring og utdanning, mangfold og inkludering, arbeidsmiljø og helse.

Planeten

Vi åpner døren til en sirkulær økonomi med lave utslipp. Hovedfokuset vårt er energi og utslipp, sirkulær økonomi med kretsløp av materialer, og miljøsamsvar.

Samarbeid

Vi samarbeider for å skape en bærekraftig utvikling, også utenfor våre egne dører. Hovedfokuset vårt er bærekraftig utvikling hos leverandørene, menneskerettigheter og kundens sikkerhet og helse.

Bærekraftsrapport

Hvert år rapporterer vi om fremdriften vi gjør mot bærekraftsmålene våre.

Kontakt

Ta kontakt hvis du har spørsmål knyttet til bærekraft hos dormakaba.

Stephanie

Stephanie Ossenbach-Keller

Ansvarlig for bærekraft i konsernet

T: +41 44 818 92 06

sustainability@dormakaba.com