Adgangskontroll for helseinstitusjoner

Øk pasientsikkerheten og driftseffektiviteten med elektroniske dørlåser

Dagens situasjon

Hvordan kan du kombinere effektivitet og trivsel i helsesektoren?

Helseinstitusjoner må oppfylle en lang rekke komplekse lovbestemmelser og krav. Det som er avgjørende for god helsehjelp, er i stor grad hvor sikker, effektiv, fremtidssikker og kostnadseffektiv den er. Optimaliseringen av driftsprosesser redder liv og sparer ressurser.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for sykehus og klinikker, eldreboliger, sykehjem, helsesentre, apoteker, farmasøytiske anlegg og laboratorier. Porteføljen vår har et variert utvalg av adgangsløsninger som styrker pasientsikkerheten på disse stedene, og de individuelle områdene innenfor dem. Våre innovative maskinvare- og programvareløsninger hjelper de ansatte med å utføre daglige rutiner, og bidrar til å gi bedre pasientsikkerhet, driftsprosesser og kostnadseffektivitet.

Sykehus

Automatiserte, berøringsfrie adgangssystemer med elektroniske dørlåser og maskinvare- og programvareløsninger for adgangskontroll gir mer effektivt smittevern på sykehus, enten det gjelder renrom, intensiv- og radiologiavdelinger eller bygningssikkerhet.

Sykehjem

Våre innovative løsninger for adgangskontroll hjelper deg med å håndtere utfordringene knyttet til demens og oppmerksomhetssvikt på aldershjem og sykehjem. Dette gir beboerne privatliv og trygghet, men hjelper de ansatte med å utføre sine daglige oppgaver.

Ekspertene våre hjelper gjerne

Fordeler

Omfattende sikkerhet

Vi tilbyr sikkerhet for eiendommen din, prosessene, systemene og dataene dine, samt for kapitalen du har investert.

Smittevern

Vi hjelper deg å redusere risikoen for smitte gjennom berøringsfrie, automatiserte adgangsløsninger, intelligent adgangskontroll og antimikrobielle overflater.

Effektiv organisering

Vi optimaliserer driftsprosesser for å øke sikkerheten, oversikten og effektiviteten, slik at du kan spare tid, innsats og penger på lang sikt.

Økt komfort for pasienter, besøkende og ansatte

Våre attraktive og brukervennlige løsninger kan tilpasses for å skape en hyggelig, behagelig og imøtekommende atmosfære i lokalene dine.

Lavere innkjøpskostnader

Du får alle adgangsløsningene du trenger fra en og samme leverandør, noe som hjelper deg med å redusere innkjøpskostnadene og integrere personflyten sømløst.

Helhetlig rådgivning

Profesjonelle ekspertteam tilbyr skreddersydde løsninger og spesifikasjoner som oppfyller dine individuelle behov.

Omfattende service

Dra nytte av et verdensomspennende nettverk av serviceteknikere i design-, utviklings- og installasjonsfasen, og videre gjennom hele livssyklusen til prosjektet ditt.

"Med dormakabas løsninger har vi et pålitelig og sikkert låssystem som kan tilpasses våre behov. Takket være vårt mangeårige samarbeid har vi lært å sette pris på dormakaba som en pålitelig partner."
Christian Müllner

Christian Müllner

MSc, MBA, leder for teknologiavdelingen ved St. Pölten universitetssykehus.

Løsninger på et øyeblikk

Fokus på: TouchGo

Forener sikkerhet og privatliv

Hygenic solutions for patient rooms

En løsning som er fullstendig sikker, men kan åpnes med ett enkelt trykk

I eldreboliger, hjem for demente og psykiatriske klinikker arbeider man hele tiden med å optimalisere beboernes personlige og passive sikkerhetsbehov og komfortnivå. Enkel og pålitelig adgangskontroll spiller en viktig rolle når det gjelder å bevare beboernes privatliv og støtte de ansatte i deres daglige arbeidsoppgaver. Det intelligente adgangsstyringssystemet vårt TouchGo løser begge disse tingene.

TouchGo-systemet bruker en transponder som du kan ha i lommen. I tillegg til å oppfylle alle krav til pålitelig, enkel adgangsstyring sørger det også for at du slipper å lete etter forsvunnede nøkler og betale dyrt for å erstatte dem. Helsepersonell drar også nytte av adgangsløsningen, ettersom de slipper å bruke hendene. En berøring av dørhåndtaket gjør at låsen kan identifisere hvem som er autorisert til å komme inn, noe som gjør arbeidsflyten enklere og mer effektiv.


Funksjoner, kort oppsummert

Teknologi som letter utfordringer ved demens

TouchGo-løsningen hindrer at beboere med demens utilsiktet kommer inn på andres rom, og den gir privatliv, sikkerhet og integritet for alle.

Bruk hånden som nøkkel

Den digitale dørlåsen gjenkjenner den autoriserte personen så lenge vedkommende bærer nøkkelen et sted på kroppen, f.eks. rundt håndleddet eller rundt halsen. Det er altså ikke behov for å bruke selve nøkkelen.

Ett system for alle dører

TouchGo kan integreres med det overordnede adgangskontrollsystemet på eiendommen. Dette gjør det enkelt å administrere beboernes rom, så vel som kontorer, medisinlagre osv.


Fordeler
  • Økt privatliv for beboerne

  • Bedre organisering som hjelper de ansatte slik at de får mer tid sammen med pasientene

  • Brukervennlig og sikker betjening ved å bruke hånden som nøkkel

  • Smart adgang – fri ferdsel på innsiden, kontrollert adgang fra utsiden

Hvordan kan vi hjelpe?

dormakaba
dormakaba Norge AS

Kontakt oss!