Maskindirektivet stiller høye krav til sikre dørmiljøer i konstruksjonsprosesser

Innen EU regnes en automatisk dør som en maskin og en dørautomatikk som en delvis ferdigstilt maskin. Dette betyr at dørautomatikk er regulert av maskindirektivet, europeisk standard EN 16005 dekker personsikkerheten ved bruk av maskinbetjente dører. Det er installatøren som er ansvarlig for at alle krav til risikoanalyse, dokumentasjon, CE-merking mv. følges til punkt og prikke. «Den minste feil kan få kostbare konsekvenser. Det er nettopp derfor det er viktig å samarbeide med sikkerhetseksperter tidlig i planleggingsfasen», sier Anders Sandgren, Business Developer Specifications hos dormakaba Scanbalt.

Nybygg og ombygginger er ofte omfattende prosjekter med flere ulike typer dørmiljøer hvor automatikk benyttes. Det kan også være mange ulike konsulenter involvert når det kommer til hvilke produkter som velges. Risikoen med mange ulike aktører er at de foreslåtte løsningene ikke tar hensyn til hele kravsettet – inkludert maskindirektivets sikkerhetskrav, men også krav til evakuering, tilgjengelighet og brann. Det er ikke uvanlig at inkonsekvent bruk oppdages senere i prosjektet, noe som ofte er kostbart.

– Om man er interessert i adgangsløsninger som overholder Maskindirektivet, samt alle krav til tilgjengelighet, brannsikkerhet og evakuering, kreves best mulig kommunikasjon mellom de ulike aktørene. Samordning av kravene fra ulike interessenter er nødvendig for å finne en kostnadseffektiv helhetsløsning som møter virksomhetens behov, lov- og myndighetskrav, sier Anders og fortsetter. Det er her kunnskapsrike sikkerhetseksperter kan spille en sentral nøkkelrolle ved å ha total oversikt helt fra startfasen av prosjektet.

Støtte under alle faser av prosjektet
dormakaba har en av de mest komplette seriene innen adgangsløsninger og kan utgjøre en forskjell ved å være en rådgivende partner for eiere, arkitekter, sikkerhetskonsulenter, installatører og prosjektledere fra begynnelsen til slutten av prosjektet.  

– Vi har et dedikert prosjektteam som holder tett dialog i alle faser av prosjektet og støtter opp ved å skrive, endre eller gjennomgå spesifikasjoner og komme med forslag til kostnadseffektive helhetsløsninger som oppfyller alle krav, forklarer Anders Sandgren. Tett dialog mellom produsenter, arkitekter, sikkerhetsrådgivere, installatører og prosjektledere er avgjørende for å oppnå suksess i prosjektet – og vi samarbeider ofte med flere av disse interessentene.

Utprøvde løsninger gir deg en fordel
En forenklet måte å leve opp til Maskindirektivet på når det gjelder automatiserte dører er å velge produkter og løsninger som har vært brukt utallige ganger før.

– Bare som et eksempel, vår dørautomatikk dormakaba ED100/250 er utprøvde produkter som har vært på markedet i mange år. De har blitt benyttet i en rekke løsninger og prosjekter som er i samsvar med Maskindirektivet, sier Anders Sandgren. Det betyr at du ikke bare får en bærekraftig og sikker teknisk løsning, men også et utgangspunkt som forenkler prosessen betydelig ved at produktene har bestått alle krav og tester mange ganger tidligere. Det er allerede opptråkkede spor å følge, for å si det sånn.

En dør med automatisk åpning regnes som en maskin og installasjonen må derfor overholde Maskindirektivet. Den europeiske standarden SS-EN 16005 dekker sikkerhet ved bruk av maskindrevne dører for persontrafikk og gir en veiledning om hvordan man håndterer kravene som stilles til en automatisert dør. Det er installasjonsbedriften som er ansvarlig for at den automatiserte døren (maskinen) er riktig montert, dokumentert og CE-merket etter at en risikoanalyse er utført. 

Anders tips:

SS-EN 16005 gjelder ikke med tilbakevirkende kraft for installasjoner før 2012, men du må fortsatt tenke på ombygginger eller ved utskifting av komponenter på eksisterende automatiske dører. Det vil si at hvis det gjøres en større endring, skal døren og automatikken håndteres som en ny maskin i henhold til standarden. – Uavhengig av bygningstype skal det alltid være klemsikring i bakkant av en automatisert dør. Dette kan gjøres med en mekanisk beskyttelse eller sikkerhetssensorer enkeltvis eller i kombinasjon for å forhindre klemskader. En glipp av små detaljer som dette kan være kostbart i større prosjekter.

  • Du kan spare energi ved å åpne og lukke dører intelligent. Et eksempel på dette er vindfangsløsninger hvor du kan velge å åpne kun én dør i stedet for begge hvis det ikke er behov for full åpning. I mange adgangsprodukter finnes det i dag innebygde energisparingsfunksjoner.
  • Automatiserte og selvåpnende dører forenkler fotgjengerflyten. Berøringsfrie dører gir store hygienefordeler. Overflater vi berører med hendene kan som kjent være kilder til infeksjoner.
  • Planlegging av nød- og panikkevakuering er alltid viktig, uansett om det gjelder én dør eller flere. Dører må være forberedt for å kunne åpnes i en nødsituasjon for å kontrollere personflyt i henhold til en forhåndsbestemt plan. I store anlegg kan dører kobles til et felles styringssystem for eiendommen. Reglene for evakuering er forskjellige mellom ulike land, også i de nordiske landene. Dormakaba kan støtte i et helhetlig perspektiv.

ED 100/250 Slagdörrsautomatik

Med slagdørsautomatikk ED 100 og ED 250 presenterer dormakaba elektromekaniske.slagdørsautomatikk som egner seg utmerket til mange ulike bruksområder.