Støtte i planleggingsfasen gjør offentlige byggeprosjekter mer effektive

Krav til sikkerhet, tilgjengelighet, digitalisering og bærekraft veier tungt i offentlig sektor. Dette gjelder både ved nybygg og ombygging, hvor små feil i prosjekteringen kan få kostbare konsekvenser. “Samarbeid med sikkerhetseksperter tidlig i planleggingsfasen er en viktig nøkkel til suksess,” sier Anders Sandgren, forretningsutvikler spesifikasjoner hos dormakaba Scanbalt.

Lokaler i offentlig sektor er ofte skreddersydd for den spesifikke bruken, og det kan være dyrt å endre bygget for å passe til andre aktiviteter. For stat, regioner og kommuner er utfordringen særlig stor når det skal finnes kostnadseffektive løsninger som tar hensyn til virksomhetsspesifikke krav, bygningsspesifikke krav samt myndighets- og lovkrav. Både nybygg og renoveringer kan derfor raskt utvikle seg til svært omfattende prosjekter. Når det gjelder valg av sikkerhetsprodukter, er mange ulike konsulenter ofte involvert i designfasen.

«dormakaba har en av de mest komplette seriene innen adgangsløsninger. Vi ønsker å gjøre en forskjell og være en rådgivende partner for byggeiere, arkitekter, sikkerhetsrådgivere og prosjektledere, fra prosjektstart til ferdigstillelse. En tett dialog mellom produsenter, arkitekter, sikkerhetsrådgivere og prosjektledere er avgjørende for at prosjektet skal lykkes – og vi samarbeider ofte med flere av disse interessentene. Vi har et dedikert prosjektteam som holder tett dialog i alle faser av prosjektet. Vi støtter ved å skrive, redigere eller gjennomgå spesifikasjoner. Og vi gir forslag til kostnadseffektive helhetsløsninger som oppfyller alle krav. Vårt spesifikasjonsteam mottar kravspesifikasjonene og utarbeider et forslag til en komplett sikkerhetsløsning for kunden. Dokumentet viser hvor dørene er plassert og hvordan de er utstyrt. Du kan si at vi tar rådene våre et steg videre ved også å gi support på installatørnivå. Det handler om å være tydelig på hvilke produkter som må innstalleres og hvilke koblinger som må gjøres til døren, slik at kunden får fullt utbytte av alle funksjonene.”

Anders sine tips til offentlig virksomhet

  • En dør med automatisk åpning regnes som en maskin i henhold til Maskindirektivet, og installasjonen skal derfor være i samsvar med den europeiske standarden NS-EN 16005. Det er installasjonsfirmaet som er ansvarlig for at den automatiske døren (maskinen) er riktig installert, dokumentert etter en risikoanalyse og CE-merket. NS-EN 16005 gjelder ikke med tilbakevirkende kraft for installasjoner gjort før 2012, men du må likevel tenke på det ved ombygging eller ved utskifting av komponenter på eksisterende automatiske dører. Hvis det er en større endring, må dør og automatikk betraktes som en ny «maskin» i henhold til standarden.
  • Uansett bygningstype skal det alltid være beskyttelse i bakkant av en automatisk dør. Dette kan gjøres med en mekanisk beskyttelse eller med sikkerhetssensorer, enkeltvis eller i kombinasjon, for å forhindre klemskader. Å glemme små detaljer som dette, kan være kostbart i større prosjekter.
  • Energi og miljø blir stadig viktigere i den grønne arkitekturen. Det er mulig å spare energi ved å åpne og lukke dører på en intelligent måte. Et eksempel på dette, er dobbeltdørsløsninger hvor du kan velge å åpne kun én dør i stedet for begge dersom full åpning ikke er nødvendig. I dag har mange adgangsprodukter innebygde energisparende funksjoner.
  • I tider med pandemier kan selvåpnende dører forenkle passeringsflyten. Berøringsfrie dører gir store hygienefordeler – overflater vi berører med hendene kan, som vi vet, være kilder til infeksjoner.
  • I store prosjekter blir beredskapsledelse og evakueringsplanlegging spesielt viktig. Her må dører klargjøres for å kunne åpnes i nødstilfelle for å kontrollere strømmen av mennesker etter en forhåndsbestemt plan. I store anlegg kan dører kobles til felles styringssystem for hele eiendommen. Reglene for evakuering er forskjellige mellom landene – også i de nordiske landene. Men dormakaba kan støtte og planlegge i et overordnet perspektiv.

Hva er systembeskrivelse

Systembeskrivelsen er sluttproduktet av kravspesifikasjoner fra funksjonsbeskrivelsen av bygget, ønsker fra sluttbruker/utbygger, branntegninger, dørlister og plantegninger