Hva er systembeskrivelse

Systembeskrivelsen er sluttproduktet av kravspesifikasjoner fra funksjonsbeskrivelsen av bygget, ønsker fra sluttbruker/utbygger, branntegninger, dørlister og plantegninger

En beskriver setter seg alltid nøye inn i kravene til i et prosjekt, og utformer beslagsliste og oppstykking av dører i henhold til grunnlag

Beskrivelser gjøres alltid i henhold til gjeldende standarder og krav fra myndigheter

Det er mulighet for forenklet eller komplett beslagsliste og rådgivning.

 

Systembeskrivertjenester til alle typer bygg

Systembeskrivere leverer forenklet eller komplett beslagsliste (til anbud, grunnlag for rømning, FG, TEK krav etc.)

•Tidsbesparende og kostnadseffektivt

•Oppdatert på de nyeste reglene og forskriftene

•Bistand underveis, og mulighet for endringer

 

En enklere hverdag med alt levert fra samme sted