Productoverzicht:

Dankzij de vrijloopfunctie van de TS 99 kunt u brand- en rookwerende binnendeuren openen en sluiten zonder enige merkbare vorm van weerstand. Door de vrijloopfunctie blijft de deur vrij beweeglijk, alsof er geen deurdranger op de deur gemonteerd werd. Alleen in geval van brand of stroomuitval zal de deurdranger de deur automatisch sluiten. Bij het openen van de deur wordt de vrijloopfunctie reeds vanaf een deuropeningshoek van > 0° geactiveerd. De TS 99 is geschikt voor deurbreedtes tot 1.250 mm en is hierdoor ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, centra voor mindervaliden, …  m.a.w. plaatsen waar barrièrevrijheid een grote rol speelt.

  • Vrijloopfunctie vanaf een deuropeningshoek van > 0°
  • Voor deurbreedten tot 1.250 mm
  • Instelbare sluitkracht EN 2-5
  • Voor enkele en dubbele deuren
  • Contur Design
  • Barrièrevrije toegang conform ITs-3B

Productdetails

Vrij beweeglijke brand- en rookwerende deuren en veilig sluiten bij brand

 De TS 99 FL van dormakaba is een glijarmdeurdranger met vastzetinrichting en vrijloopfunctie die in combinatie met een rookmeldsysteem (bijv. dormakaba RMZ) wordt ingezet.  Als totaaloplossing inclusief rookmeldsysteem zijn de TS 99 FLR en de TS 99 FLR/K beschikbaar.  Beide systemen maken deuren dankzij de vrijloopfunctie volledig vrij en zonder enige weerstand beweegbaar.  Bij alarm of spanningsuitval wordt de deur door de deurdranger veilig gesloten.

Barrièrevrijheid

 Alle varianten van de TS 99 voldoen aan de eisen voor een obstakelvrije toegang volgens de DIN 18040. De TS 99 FL is gecertificeerd conform de eisen van ITs-3B. In normale omstandigheden laat de deur zich vrij bewegen zonder enige weerstand, net zoals een gewone deur zonder pomp. Toch is de brandveiligheid gegarandeerd, want bij brandalarm wordt de deurdranger actief en worden de deuren veilig en gecontroleerd dicht geduwd.

Unieke oplossing

De laatste innovatie in de deurdrangerfamilie is de TS 99 FL K BG en is specifiek voor de Nederlandse markt ontwikkeld. 

Sinds 1 juli 2020 is er een aanpassing in het Bouwbesluit op het gebied van de zelfsluitendheid van woningentreedeuren in appartementengebouwen. Deze aanpassing geldt voor nieuwe projecten waarbij de woningentreedeur grenst aan een gezamenlijke inpandige vluchtweg. In het concept BbL21, de opvolger van het huidige Bouwbesluit, wordt deze eis verder uitgebreid met de verplichting om bij inpandige woningentreedeuren in appartementengebouwen vrijloopdeurdrangers toe te passen bij nieuwbouw én bij aanpassing en verbouwing.
In veel gemeenten geldt daarnaast het voorschrift dat de vrijloopdeurdranger door de gemeente/brandweer visueel gecontroleerd moet kunnen worden zonder dat de bewoner de deur hoeft te openen.
In de praktijk betekent dit dat de deurdranger aan de niet-scharnierzijde (gangzijde) gemonteerd wordt.

Deze nieuwe deurdranger heeft de eigenschappen die dit mogelijk maken. Montage vindt plaats aan de niet-scharnierzijde op de kozijnbovendorpel en is EN1155 gecertificeerd. De deurdranger kan aan de (inpandige) gangzijde van een voordeur van een appartement gemonteerd worden. De bekabeling gaat door het kozijn en zit dus niet in het zicht. Bij een visuele inspectie hoeft de bewoner niet thuis te zijn. De TS 99 FL K BG heeft een terugligging van 50 tot 96 mm. Eenmaal gemonteerd is er geen beperking van de doorgangshoogte.

Contur Design

De uniforme Contur Design van de glijarmdeurdrangers dragen bij tot een harmonische vormgeving in het gehele project.

Door closer TS 99

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Neem contact met ons op