Privacy Policy

Privacy Policy

A.    Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1)   Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens indien u onze website bezoekt. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals naam, adres, e-mailadres, gedrag van de gebruiker.

(2)   De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4(7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG/GDPR) is

dormakaba Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard, Nederland

U kunt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsmedewerker via privacy.nl@dormakaba.com of ons postadres gebruiken en er “gegevensbeschermingsmedewerker” aan toevoegen

(3)   Indien u contact met ons opneemt via e-mail of via het contactformulier, zullen de gegevens die u opgeeft (uw e-mailadres, naam, en telefoonnummer indien nodig) door ons worden bewaard om op uw vragen te kunnen antwoorden. We wissen de gegevens die daarvoor werden verzameld zodra de opslag van die gegevens niet langer nodig is of we beperken het verwerken ervan indien wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

(4)   Indien we beroep doen op contractuele dienstverleners om specifieke functies van onze dienstverlening uit te voeren of indien wij uw gegevens voor commerciële doeleinden willen gebruiken, zullen wij u in detail informeren over het gebruik ervan. Wij zullen u eveneens informeren over de vastgelegde criteria voor de duur van de opslag.

B.    Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang
 • Recht op verbetering of verwijdering
 • Recht op beperking van de verwerking ervan
 • Recht om de verwerking te weigeren
 • Recht op gegevensportabiliteit
 • Recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende instantie.
 C.    Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

(1)   Wanneer u onze website voor louter informatieve doeleinden bezoekt, m.a.w. zonder u te registreren of ons andere gegevens te verstrekken, zullen wij enkel de persoonsgegevens verzamelen die uw browser naar onze server doorstuurt. Als u onze website wil bekijken, zullen we de onderstaande gegevens verzamelen die we vanuit technisch oogpunt nodig hebben om onze website aan u te tonen en stabiliteit en veiligheid te garanderen (de rechtsgrond hiervoor is artikel 6(1) lid 1, punt f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de zoekopdracht
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus /HTTP-statuscode
 • Volume van verzonden gegevens
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

(2)   Tijdens uw bezoek aan onze website zullen, naast de voornoemde gegevens, ook cookies op uw computer worden bewaard. Cookies zijn tekstbestandjes die door de webbrowser die u gebruikt, op uw harde schijf worden geplaatst waardoor bepaalde informatie kan verzameld worden door de eigenaar van de website, die de cookie plaatst (in dit geval zijn wij dat). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Zij worden ontworpen om de dienstverlening op het internet gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

(3)   Het gebruik van cookies:

a)    Deze website gebruikt de volgende soorten cookies. De toepassing en werking ervan vindt u hieronder:

 • Tijdelijke cookies (b)
 • Permanente cookies (c).

b)    Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als de browser wordt afgesloten. Daaronder vallen vooral de sessiecookies. Er wordt een zogenaamde sessie-ID bewaard waarmee de verscheidene verzoeken van uw browser worden toegewezen aan de sessie in het algemeen. Dat betekent dat uw computer kan herkend worden als u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden verwijderd als u zich afmeldt of als u de browser sluit.

c)     Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur, die verschilt naargelang van de cookie. U kan de cookies te allen tijde verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

d)    U kan uw browserinstellingen aanpassen aan uw noden en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden te aanvaarden. Wij willen u erop wijzen dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website zal kunnen gebruiken.

e)    De Flash cookies die worden gebruikt, worden niet door uw browser maar door uw Flash Plug-in verzameld. We gebruiken ook opslagobjecten van HTML5, die op uw apparaat worden bewaard. Die objecten slaan de vereiste data op, onafhankelijk van de browser die wordt gebruikt en zij hebben geen automatische vervaldatum. Indien u niet wil dat Flash cookies worden verwerkt, moet u de bijbehorende add-on installeren. Het gebruik van HTML5-opslagobjecten kan u hinderen aangezien zij de privé-modus in uw browser gebruiker. We raden u ook aan om de cookies en de browsergeschiedenis regelmatig manueel te verwijderen.

f)      Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).

D.    Google Analytics

Mits u daarvoor toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. De relevante service provider in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google“).

(1)  Reikwijdte van de verwerking

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en het mogelijk maken om uw gebruik van onze websites te analyseren. De informatie die door de cookies worden verkregen over uw gebruik van deze website, wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en wordt daar bewaard. We gebruiken de “anonymizeIP” functie (zogenaamde IP-Masking): als resultaat van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres vooraf door Google verkort worden. Dit gebeurt binnen de Lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende het Europese Economische Terrein. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server in de VS worden doorgestuurd en daar dan verkort worden. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Wanneer u de website bezoekt, worden onder meer de volgende gegevens verzameld:

 • De door u bekeken sites, uw "klikpad"
 • Het bereiken van "website doelen" (conversies, bijv. nieuwsbrief aanmeldingen, downloads, aankopen)
 • Uw gebruikersgedrag (bijvoorbeeld kliks, verblijftijd, bouncepercentages)
 • Uw geschatte locatie (regio)
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • Technische informatie over uw browser en over de door u gebruikte terminals (bijv. taalinstelling, schermresolutie)
 • Uw internetprovider
 • De referrer URL (via welke website/reclamemedium u op deze website terecht bent gekomen)

(2) Doeleinden van de verwerking

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw (gepseudonimiseerde) gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. De rapporten die door Google Analytics worden verstrekt, worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

(3) Ontvanger van de gegevens

De ontvanger van de gegevens is

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker. Wij hebben voor deze doeleinden een contract voor gegevensverwerking met Google gesloten. Google LLC, gevestigd in Californië, VS en, indien van toepassing, de Amerikaanse autoriteiten kunnen toegang hebben tot gegevens die zijn opgeslagen door Google.

(4) Doorgifte naar derde landen

Een overdracht van gegevens binnen de VS kan niet worden uitgesloten.

(5) Bewaartermijn

De aan cookies gekoppelde gegevens die door ons worden overgedragen, worden na 14 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat Google deze gegevens verwerkt, door

a) geen toestemming te geven voor het plaatsen van de cookie of

b) door de browser add-on voor het uitschakelen van Google Analytics HIER te downloaden en te installeren.

U kunt ook voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Als u uw browser echter zo instelt dat alle cookies worden geblokkeerd, kan dit de functionaliteit van deze en andere websites beperken.

(6) Rechtsgrondslag en mogelijkheid om toestemming in te trekken

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, Art. 6(1) zin 1 lit.a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, met effectuering vanaf dat moment. Meer gedetailleerde informatie over de servicevoorwaarden van Google Analytics en over gegevensbescherming kunt u vinden bij Google op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en op https://policies.google.com/?hl=nl.

E.    Privacy verklaring voor dormakaba nieuwsbrieven

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief waarin wij u informeren over onze huidige aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn. De goederen en diensten worden vermeld in de toestemmingsverklaring.

(2) Wij maken gebruik van de dubbele opt-in procedure wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u, na uw inschrijving, een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en automatisch verwijderd.  We slaan ook uw IP-adressen en het tijdstip van uw registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw registratie te controleren en elk mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens op te sporen.

(3) De enige verplichte informatie die vereist is om de nieuwsbrief te verzenden, is uw e-mailadres. Het verstrekken van andere gegevens die afzonderlijk worden vermeld, is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te benaderen. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om een nieuwsbrief te versturen. De rechtsgrondslag is artikel. 6 (1) s. 1 a GDPR.

(4) U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door op de link in elke nieuwsbrief te klikken of door ons een aanvraag tot inschrijven te sturen via de bovenstaande contactgegevens.

(5) Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij uw gebruikersgedrag evalueren wanneer de nieuwsbrief wordt verzonden. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels die single-pixel beeldbestanden vertegenwoordigen die zijn opgeslagen op onze website. Voor deze evaluaties koppelen wij de in (3) genoemde gegevens en de web beacons aan uw e-mailadres en een individuele ID.
Ook links in de nieuwsbrief bevatten deze ID. Met de aldus verkregen gegevens genereren wij een gebruikersprofiel om de nieuwsbrief af te stemmen op uw individuele interesses. Zo weten wij wanneer u onze nieuwsbrief leest en op welke links u klikt; wij gebruiken deze informatie om conclusies te trekken over uw persoonlijke interesses. Vervolgens koppelen wij deze gegevens aan uw activiteit op onze website.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het volgen door op de uitschrijven-link in elke digitale nieuwsbrief te klikken of door ons via een ander communicatiekanaal te informeren. De informatie wordt bewaard voor zolang u geabonneerd blijft op de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, slaan wij de gegevens alleen statistisch en anoniem op.
Bovendien is een dergelijke tracering niet mogelijk als u de weergave van afbeeldingen in de standaardinstellingen in uw e-mailtoepassing hebt uitgeschakeld. In dit geval zal de nieuwsbrief niet volledig worden weergegeven en is het mogelijk dat u niet alle functies kunt gebruiken. Als u ervoor kiest om de beelden handmatig weer te geven, vindt de bovenstaande tracering plaats.

F.    Verzamelen van persoonsgegevens bij het aanmelden voor een training

Wanneer u zich op onze website aanmeldt voor een training verzamelen wij de volgende gegevens van u:
voornaam, achternaam, uw functie, uw werkgever, plaats, telefoonnummer, emailadres en de opdrachtgever waar u voor monteert.

Deze gegevens worden geregistreerd in de opleidingenadministratie van dormakaba Nederland. Dit ten behoeve van de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de training. Aan de opleidingenadministratie wordt tevens toegevoegd: eventuele feedback over de training, aanwezigheid bij de training en certificaten.

Wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk of zolang de wet ons voorschrijft.

Wanneer uw werkgever met dormakaba Nederland afspraken maakt, kan dormakaba Nederland informatie over uw aanwezigheid bij de training verstrekken aan uw werkgever en de opdrachtgever waar u voor monteert.
De gegevens worden gebruikt voor de opleiding, het certificaat met een geldigheidsdatum en de mogelijkheid om u op te roepen voor een herhalingstraining om uw certificaat te verlengen. Trainers, medewerkers van Technical Support en medewerkers van de Opleidingenadministratie hebben toegang tot de gegevens.

G.    Sociale plugins 

(1) Onze websites maken gebruik van social plugins, bijv. van Facebook, YouTube, Twitter, XING, Instagram of LinkedIn. Hierdoor kunnen buttons van de desbetreffende aanbieder worden weergegeven of kan inhoud van de desbetreffende aanbieder op de website worden opgenomen. Wanneer u een website bekijkt die een dergelijke sociale plug-in gebruikt, brengt uw browser een verbinding met de betreffende aanbieder tot stand.  De inhoud van de sociale plugin wordt door de betrokken aanbieder aan uw browser doorgegeven, die deze in de betrokken website opneemt. Dit proces stelt de betrokken aanbieder in staat om met name de volgende gegevens te verkrijgen: 

 • Kennisgeving van het feit dat uw browser de betreffende website heeft bekeken; 
 • Het IP-adres van het gebruikte apparaat, ook als u geen account bij de aanbieder hebt. 

(2) Als u bent ingelogd op de account van de betreffende aanbieder, kan uw bezoek worden toegewezen aan uw persoonlijke profiel. Telkens wanneer u met een sociale plugin interageert - bijvoorbeeld om een commentaar achter te laten - wordt de betreffende informatie door uw browser aan de betreffende aanbieder doorgegeven en daar opgeslagen. Deze informatie kan eventueel ook op uw profiel bij de betreffende aanbieder worden gepubliceerd en uw contacten kunnen worden weergegeven.