dormakaba
pic_Header_Shape4Growth
Bekijk onze nieuwe Purpose video Meer
pic_Header_Shape4Growth
Welkom bij dormakaba
KT FLEX direct drive
Nieuw: upgrade kit voor carrouseldeuren Meer
Nieuwsbrieven
Schrijf in voor onze nieuwsbrieven Meer

Verklaring databescherming

Please find the English translation below the Dutch text.

A.    Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1)   Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens indien u onze website bezoekt. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals naam, adres, e-mailadres, gedrag van de gebruiker.

(2)   De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4(7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG/GDPR) is

dormakaba Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard, Nederland

U kunt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsmedewerker via privacy.nl@dormakaba.com of ons postadres gebruiken en er “gegevensbeschermingsmedewerker” aan toevoegen.

(3)   Indien u contact met ons opneemt via e-mail of via het contactformulier, zullen de gegevens die u opgeeft (uw e-mailadres, naam, en telefoonnummer indien nodig) door ons worden bewaard om op uw vragen te kunnen antwoorden. We wissen de gegevens die daarvoor werden verzameld zodra de opslag van die gegevens niet langer nodig is of we beperken het verwerken ervan indien wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

(4)   Indien we beroep doen op contractuele dienstverleners om specifieke functies van onze dienstverlening uit te voeren of indien wij uw gegevens voor commerciële doeleinden willen gebruiken, zullen wij u in detail informeren over het gebruik ervan. Wij zullen u eveneens informeren over de vastgelegde criteria voor de duur van de opslag.

B.    Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang
 • Recht op verbetering of verwijdering
 • Recht op beperking van de verwerking ervan
 • Recht om de verwerking te weigeren
 • Recht op gegevensportabiliteit
 • Recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende instantie.

 C.    Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

(1)   Wanneer u onze website voor louter informatieve doeleinden bezoekt, m.a.w. zonder u te registreren of ons andere gegevens te verstrekken, zullen wij enkel de persoonsgegevens verzamelen die uw browser naar onze server doorstuurt. Als u onze website wil bekijken, zullen we de onderstaande gegevens verzamelen die we vanuit technisch oogpunt nodig hebben om onze website aan u te tonen en stabiliteit en veiligheid te garanderen (de rechtsgrond hiervoor is artikel 6(1) lid 1, punt f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de zoekopdracht
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus /HTTP-statuscode
 • Volume van verzonden gegevens
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

(2)   Tijdens uw bezoek aan onze website zullen, naast de voornoemde gegevens, ook cookies op uw computer worden bewaard. Cookies zijn tekstbestandjes die door de webbrowser die u gebruikt, op uw harde schijf worden geplaatst waardoor bepaalde informatie kan verzameld worden door de eigenaar van de website, die de cookie plaatst (in dit geval zijn wij dat). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Zij worden ontworpen om de dienstverlening op het internet gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

(3)   Het gebruik van cookies:

a)    Deze website gebruikt de volgende soorten cookies. De toepassing en werking ervan vindt u hieronder:

 • Tijdelijke cookies (b)
 • Permanente cookies (c).

b)    Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als de browser wordt afgesloten. Daaronder vallen vooral de sessiecookies. Er wordt een zogenaamde sessie-ID bewaard waarmee de verscheidene verzoeken van uw browser worden toegewezen aan de sessie in het algemeen. Dat betekent dat uw computer kan herkend worden als u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden verwijderd als u zich afmeldt of als u de browser sluit.

c)     Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur, die verschilt naargelang van de cookie. U kan de cookies te allen tijde verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

d)    U kan uw browserinstellingen aanpassen aan uw noden en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden te aanvaarden. Wij willen u erop wijzen dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website zal kunnen gebruiken.

e)    De Flash cookies die worden gebruikt, worden niet door uw browser maar door uw Flash Plug-in verzameld. We gebruiken ook opslagobjecten van HTML5, die op uw apparaat worden bewaard. Die objecten slaan de vereiste data op, onafhankelijk van de browser die wordt gebruikt en zij hebben geen automatische vervaldatum. Indien u niet wil dat Flash cookies worden verwerkt, moet u de bijbehorende add-on installeren. Het gebruik van HTML5-opslagobjecten kan u hinderen aangezien zij de privé-modus in uw browser gebruiker. We raden u ook aan om de cookies en de browsergeschiedenis regelmatig manueel te verwijderen.

f)      Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).

D.    Google Analytics

Mits u daarvoor toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. De relevante service provider in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google“).

(1)  Reikwijdte van de verwerking

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en het mogelijk maken om uw gebruik van onze websites te analyseren. De informatie die door de cookies worden verkregen over uw gebruik van deze website, wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en wordt daar bewaard. We gebruiken de “anonymizeIP” functie (zogenaamde IP-Masking): als resultaat van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres vooraf door Google verkort worden. Dit gebeurt binnen de Lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende het Europese Economische Terrein. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server in de VS worden doorgestuurd en daar dan verkort worden. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Wanneer u de website bezoekt, worden onder meer de volgende gegevens verzameld:

 • De door u bekeken sites, uw "klikpad"
 • Het bereiken van "website doelen" (conversies, bijv. nieuwsbrief aanmeldingen, downloads, aankopen)
 • Uw gebruikersgedrag (bijvoorbeeld kliks, verblijftijd, bouncepercentages)
 • Uw geschatte locatie (regio)
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • Technische informatie over uw browser en over de door u gebruikte terminals (bijv. taalinstelling, schermresolutie)
 • Uw internetprovider
 • De referrer URL (via welke website/reclamemedium u op deze website terecht bent gekomen)

(2) Doeleinden van de verwerking

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw (gepseudonimiseerde) gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. De rapporten die door Google Analytics worden verstrekt, worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

(3) Ontvanger van de gegevens

De ontvanger van de gegevens is

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker. Wij hebben voor deze doeleinden een contract voor gegevensverwerking met Google gesloten. Google LLC, gevestigd in Californië, VS en, indien van toepassing, de Amerikaanse autoriteiten kunnen toegang hebben tot gegevens die zijn opgeslagen door Google.

(4) Doorgifte naar derde landen

Een overdracht van gegevens binnen de VS kan niet worden uitgesloten.

(5) Bewaartermijn

De aan cookies gekoppelde gegevens die door ons worden overgedragen, worden na 14 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat Google deze gegevens verwerkt, door

a) geen toestemming te geven voor het plaatsen van de cookie of

b) door de browser add-on voor het uitschakelen van Google Analytics HIER te downloaden en te installeren.

U kunt ook voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Als u uw browser echter zo instelt dat alle cookies worden geblokkeerd, kan dit de functionaliteit van deze en andere websites beperken.

(6) Rechtsgrondslag en mogelijkheid om toestemming in te trekken

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, Art. 6(1) zin 1 lit.a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, met effectuering vanaf dat moment. Meer gedetailleerde informatie over de servicevoorwaarden van Google Analytics en over gegevensbescherming kunt u vinden bij Google op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en op https://policies.google.com/?hl=nl.

E.    Privacy verklaring voor dormakaba nieuwsbrieven

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief waarin wij u informeren over onze huidige aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn. De goederen en diensten worden vermeld in de toestemmingsverklaring.

(2) Wij maken gebruik van de dubbele opt-in procedure wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u, na uw inschrijving, een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en automatisch verwijderd.  We slaan ook uw IP-adressen en het tijdstip van uw registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw registratie te controleren en elk mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens op te sporen.

(3) De enige verplichte informatie die vereist is om de nieuwsbrief te verzenden, is uw e-mailadres. Het verstrekken van andere gegevens die afzonderlijk worden vermeld, is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te benaderen. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om een nieuwsbrief te versturen. De rechtsgrondslag is artikel. 6 (1) s. 1 a GDPR.

(4) U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door op de link in elke nieuwsbrief te klikken of door ons een aanvraag tot inschrijven te sturen via de bovenstaande contactgegevens.

(5) Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij uw gebruikersgedrag evalueren wanneer de nieuwsbrief wordt verzonden. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels die single-pixel beeldbestanden vertegenwoordigen die zijn opgeslagen op onze website. Voor deze evaluaties koppelen wij de in (3) genoemde gegevens en de web beacons aan uw e-mailadres en een individuele ID.
Ook links in de nieuwsbrief bevatten deze ID. Met de aldus verkregen gegevens genereren wij een gebruikersprofiel om de nieuwsbrief af te stemmen op uw individuele interesses. Zo weten wij wanneer u onze nieuwsbrief leest en op welke links u klikt; wij gebruiken deze informatie om conclusies te trekken over uw persoonlijke interesses. Vervolgens koppelen wij deze gegevens aan uw activiteit op onze website.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het volgen door op de uitschrijven-link in elke digitale nieuwsbrief te klikken of door ons via een ander communicatiekanaal te informeren. De informatie wordt bewaard voor zolang u geabonneerd blijft op de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, slaan wij de gegevens alleen statistisch en anoniem op.
Bovendien is een dergelijke tracering niet mogelijk als u de weergave van afbeeldingen in de standaardinstellingen in uw e-mailtoepassing hebt uitgeschakeld. In dit geval zal de nieuwsbrief niet volledig worden weergegeven en is het mogelijk dat u niet alle functies kunt gebruiken. Als u ervoor kiest om de beelden handmatig weer te geven, vindt de bovenstaande tracering plaats.

F.    Verzamelen van persoonsgegevens bij het aanmelden voor een training

Wanneer u zich op onze website aanmeldt voor een training verzamelen wij de volgende gegevens van u:
voornaam, achternaam, uw functie, uw werkgever, plaats, telefoonnummer, emailadres en de opdrachtgever waar u voor monteert.

Deze gegevens worden geregistreerd in de opleidingenadministratie van dormakaba Nederland. Dit ten behoeve van de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de training. Aan de opleidingenadministratie wordt tevens toegevoegd: eventuele feedback over de training, aanwezigheid bij de training en certificaten.

Wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk of zolang de wet ons voorschrijft.

Wanneer uw werkgever met dormakaba Nederland afspraken maakt, kan dormakaba Nederland informatie over uw aanwezigheid bij de training verstrekken aan uw werkgever en de opdrachtgever waar u voor monteert.
De gegevens worden gebruikt voor de opleiding, het certificaat met een geldigheidsdatum en de mogelijkheid om u op te roepen voor een herhalingstraining om uw certificaat te verlengen. Trainers, medewerkers van Technical Support en medewerkers van de Opleidingenadministratie hebben toegang tot de gegevens.

G.    Sociale plugins 

(1) Onze websites maken gebruik van social plugins, bijv. van Facebook, YouTube, Twitter, XING, Instagram of LinkedIn. Hierdoor kunnen buttons van de desbetreffende aanbieder worden weergegeven of kan inhoud van de desbetreffende aanbieder op de website worden opgenomen. Wanneer u een website bekijkt die een dergelijke sociale plug-in gebruikt, brengt uw browser een verbinding met de betreffende aanbieder tot stand.  De inhoud van de sociale plugin wordt door de betrokken aanbieder aan uw browser doorgegeven, die deze in de betrokken website opneemt. Dit proces stelt de betrokken aanbieder in staat om met name de volgende gegevens te verkrijgen: 

 • Kennisgeving van het feit dat uw browser de betreffende website heeft bekeken; 
 • Het IP-adres van het gebruikte apparaat, ook als u geen account bij de aanbieder hebt. 

(2) Als u bent ingelogd op de account van de betreffende aanbieder, kan uw bezoek worden toegewezen aan uw persoonlijke profiel. Telkens wanneer u met een sociale plugin interageert - bijvoorbeeld om een commentaar achter te laten - wordt de betreffende informatie door uw browser aan de betreffende aanbieder doorgegeven en daar opgeslagen. Deze informatie kan eventueel ook op uw profiel bij de betreffende aanbieder worden gepubliceerd en uw contacten kunnen worden weergegeven. 


-------------- English Translation --------------

A.    Information regarding the collection of personal data

(1)   In the following, we provide information regarding the collection of personal data when using our website. Personal data is defined as all data that relates to you personally, e.g. name, address, e-mail addresses, user behavior.

(2)   Controller in accordance with article 4(7)of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) is

dormakaba Nederland BV
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard, Nederland

Our data protection officer can be contacted at privacy.nl@dormakaba.com or using our postal address and adding “The data protection officer”.

(3)   When contacting us by e-mail or using a contact form, the data you supply (your e-mail address, your name and phone number if necessary) are stored by us in order to answer your questions. We erase the data collected in this regard once the storage of such data is no longer required, or restrict the processing of such data should statutory retention requirements apply.

(4)   Should we require contracted providers to carry out individual functions of our offering or should we like to use your data for commercial purposes, we shall inform you in detail below of the respective procedures. In doing so, we also set out the criteria defined with respect to the storage period.

B.    Your rights

You have the following rights vis-à-vis ourselves with regard to your personal data:

 • Right of access
 • Right to rectification or erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to object to processing
 • Right to data portability
 • Right to lodge a complaint with a regulatory authority.

 C.    Collection of personal data when visiting our website

(1)   When using our website for purely informational purposes, i.e. without registering or otherwise submitting information to us, we only collect the personal data that your browser transmits to our server. If you would like to view our website, we collect the following data that we require from a technical point of view to display our website to you and guarantee stability and security (the legal basis here is article 6(1) sentence 1, lit. f GDPR):

 • IP address
 • Date and time of enquiry
 • Time zone difference to Greenwich Mean Time (GMT)
 • Content of request (specific page)
 • Access status/HTTP status code
 • Volume of data transmitted
 • Website from which the request originated
 • Browser
 • Operating system and its interface
 • Language and version of browser software.

(2)   In addition to the aforementioned data, when using our website, cookies will be stored on your computer. Cookies are small text files stored on your hard drive by the web browser you are using, enabling certain information to be collected by the website owner who sets the cookie (in this case us). Cookies cannot execute programs or transmit viruses onto your computer. They are designed to make the internet service as a whole more user-friendly and effective.

(3)   Use of cookies:

a)    This website uses the following types of cookies, the scope and functioning of which shall be described below:

 • Transient cookies (b)
 • Persistent cookies (c).

b)    Transient cookies are automatically deleted when you close the browser. These include session cookies in particular. They store a so-called session ID with which the various requests from your browser are assigned to the session as a whole. This means your computer can be recognized when you return to our website. The session cookies are deleted when you log out or close the browser.

c)     Persistent cookies are deleted automatically after a specified length of time, which may differ depending on the cookie. You can delete the cookies at any time in your browser’s security settings.

d)    You can configure your browser settings according to your needs and decline acceptance of third-party cookies or of all cookies, for example. We advise you that you may not be able to use all functions of this website. Please note that this may mean that you cannot use the full functionality of this website.

e)    The Flash cookies used are not collected by your browser but by your Flash Plug-in. We also use HTML5 storage objects, which are stored on your terminal. These objects store the data required independently of your browser used and have no automatic expiry date. If you do not want Flash cookies to be processed, you have to install a corresponding add-on. The use of HTML5 storage objects may impede you as they use private mode in your browser. We also recommend manually deleting your cookies and browser history regularly.

f)      This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. (“Google”).

D.    Google Analytics

Provided you have given your consent to this, this website uses Google Analytics, a web analytics service from Google LLC. The relevant service provider in the EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google“). 

(1) Scope of the processing 
Google Analytics uses cookies, which allow an analysis of the use of our websites by you. The information collected by means of the cookies about your use of this website is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. 

We use the ‘anonymizeIP’ feature (so-called IP-Masking): As the result of the activation of IP anonymization on this website, Google will shorten your IP address within Member States of the European Union or in other Contracting States to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA and shortened there. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with any other data held by Google. 

When you visit the website, the following data are inter alia collected: 

 • The sites viewed by you, your “click path” 
 • Achievement of “website goals“ (conversions, e.g. newsletter sign-ups, downloads, purchases) 
 • Your user behavior (for example, clicks, dwell time, bounce rates) 
 • Your approximate location (region) 
 • Your IP address (in shortened form) 
 • Technical information about your browser and about the terminals used by you (e.g. language setting, screen resolution) 
 • Your internet provider 
 • The referrer URL (through which website/advertising medium you landed on this website) 

(2)Purposes of the processing 
Google will use this information on behalf of the operator of this website to evaluate your (pseudonymized) use of the website and to compile reports on website activity. The reports provided by Google Analytics are used to analyze the performance of our website and the success of our marketing campaigns. 

(3) Data recipient 
The recipient of the data is 

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

in its capacity as data processor. We have for such purposes concluded a commissioned data processing contract with Google. Google LLC, based in California, USA and, where applicable, the US authorities may have access to data stored by Google. 

(4) Transfer to third countries 
A transfer of data within the USA cannot be ruled out. 

(5) Storage period 
The data linked to cookies and transmitted by us will be automatically erased after 14 months. Data the retention period for which has expired is automatically erased once a month. 

You can also prevent the data generated by cookies about your use of the website (incl. your IP address) from being passed to Google, and the processing of this data by Google, by 
a ) not giving your consent to the setting of the cookie or 
b) by downloading and installing the browser add-on for disabling Google Analytics HERE

You can also prevent cookies being stored by selecting the appropriate settings in your browser. However, if you configure your browser to block all cookies, this may limit the functionality of this and other websites. 

(6) Legal basis and possibility of withdrawing consent 
The legal basis for this data processing is your consent, Art. 6(1) sentence 1 lit.a GDPR. You may withdraw your consent at any time, to take effect in the future. You can find more detailed information about the terms of service of Google Analytics and about data protection at Google at https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ and at https://policies.google.com/?hl=en

E.    Privacy statement for dormakaba newsletter

(1) With your consent you can subscribe to our newsletter, informing you about the interesting offers currently available from us. Any goods and services promoted are specified in the declaration of consent. 

(2) To sign up to our newsletter, we use the so-called double-opt-in method. This means that after you have signed up, we send you an e-mail to the e-mail address specified, asking you to confirm that you wish to receive the newsletter. If you do not confirm your sign-up within 24 hours, your information will be locked and automatically erased after one month. In addition, we store the IP addresses you used and the dates of sign-up and confirmation. The purpose of the procedure is to verify your sign-up and, if necessary, to be able to bring to light any possible misuse of your personal data. 

(3) The only information required for us to send you the newsletter is your e-mail address. The provision of additional, separately marked data, which will be used to address you personally, is optional. Following your confirmation, we store your e-mail address for the purpose of sending the newsletter to you. The legal basis for this is Art. 6(1) sentence 1 lit. a GDPR. 

(4) You may withdraw your consent to receiving the newsletter at any time and cancel your subscription to the newsletter. You may notify us of the withdrawal by clicking on the link provided in each newsletter e-mail or by writing to us using the contact details shown above. 

(5) Please note that, when we send you the newsletter, we evaluate your user behavior. For the purpose of this evaluation, the e-mails which we send you contain so-called web beacons and/or tracking pixels displaying one-pixel image files that are stored on our website. For these evaluations, we link the data referred to in § 3 and the web beacons to your e-mail address and an individual ID. 

Links included in the newsletter likewise contain this ID. Using the data thus obtained, we generate a user profile to tailor the newsletter to your individual interests. This tells us when you read our newsletter, and which links you click on; we use this information to draw conclusions about your personal interests. We then link this data to your activity on our website. 

You may object to this tracking at any time by clicking on the separate link provided in each e-mail or by notifying us through a different means of communication. This information will be stored for as long as you continue to subscribe to our newsletter. Once you unsubscribe, we will store this data for statistical purposes and in anonymous form only. 

Moreover, such tracking is not possible if, by default, you have disabled image viewing in your e-mail application’s settings. In this case, the newsletter will not be displayed in full and you may not be able to use all the features. If you display the images manually, this will initiate the tracking procedure as outlined above. 

F.    Collecting personal data when registering for a training course

When you register for a training course on our website, we collect the following information from you:
First name, surname, your position, your employer, place, telephone number, email address and the client you are assembling for.
These data are registered in the training administration of dormakaba Netherlands. This for the purpose of registration and administrative handling of your participation in the training.
Also added to the training administration is any feedback about the training, attendance at the training and certificates.
We keep the data as long as necessary or as required by law.
When your employer makes agreements with dormakaba Nederland, dormakaba Nederland can provide information about your attendance at the training to your employer and the client you are assembling for.
The data will be used for the training, the certificate with a validity date and the possibility to call you up for repeat training to renew your certificate. Trainers, Technical Support staff and Training Administration staff have access to the data.

G.    Social plugins 

(1) Our websites use social plugins, e.g. from Facebook, YouTube, Twitter, XING, Instagram or LinkedIn. This allows buttons from the respective provider to be displayed, or content from the provider concerned to be included on the website. When you view a website that uses such a social plugin, your browser establishes a connection to the provider concerned.  The content of the social plugin is transmitted by the provider concerned to your browser, which incorporates it into the website concerned. This process allows the provider concerned to obtain in particular the following data: 

 • Notification of the fact that your browser has viewed the website concerned; 
 • The IP address of the device used, even if you do not have an account with the provider. 

(2) If you are logged into the account of the provider concerned, your visit can be assigned to your personal profile. Whenever you interact with a social plugin – for example, to leave a comment −, the corresponding information will be transmitted by your browser to the provider concerned and stored there. This information may possibly also be published on your profile with the provider concerned and your contacts may be displayed.