Shrnutí produktu

Typický systém řízení přístupu obsahuje řadu online (síťových) a offline dveří. Zatímco druhý typ snižuje náklady a problémy s kabeláží, zvyšuje se pracovní zátěž, protože operátor musí jít na každé dveře, aby ručně aktualizoval přístupová práva nebo nahrál historii dveří.

CardLink / AOC tento problém řeší, protože zjednodušuje proces aktualizace přístupových práv offline zařízení, čímž se udržují nízké provozní náklady. Namísto aktualizace přístupových práv na každých dveřích obsluha definiuje přístupová práva kartám uživatelů, a ty se pak přenášejí na dveře. Uživatelé shromažďují tyto úkony na aktualizačních terminálech umístěných na strategických místech, např. u vchodu do budovy, ve výtahových halách nebo v kantýně.

Ke snížení bezpečnostního rizika, pokud je nosič ztracen nebo odcizen, mohou být přístupová práva poskytnuta na krátkou dobu, např. dvě hodiny pro návštěvníky a osm hodin pro zaměstnance. Tato přístupová práva jsou navíc „aktualizována“ automaticky v aktualizačních terminálech pokaždé, když držitel průkazu vstoupí do prostor a „ukončí platnost“ při výstupu.

Detaily produktu

  • Systém řízení přístupu spravuje online (kabelové) i offline uzamykací zařízení.
  • Osobní data a oprávnění jsou do systému zadávána pouze jednou, nikoliv samostatně do každého uzamykacího zařízení.
  • Oprávnění jsou trvale dokumentována, takže k nim máte kdykoli přístup.
  • Pohodlný provoz, protože jednotlivá přístupová práva jsou uložena přímo na médiu.
  • Dveře nepotřebují kabeláž, protože instrukce jsou prováděny na nosičích uživatelů.
  • Oprávnění k přístupu je založeno na čase. Dveře se odemknou pouze tehdy, pokud má předložený nosič příslušné povolení v době pokusu o vstup.
Access Control - CardLink

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás