Shrnutí produktu

Dveřní zámky dormakaba STV 200 zajišťují dveře v systémech chráněných  únikových cest – k odjištění dveří dojde autorizovaným odblokováním, použitím klíčového spínače a v případě poplachu použitím nouzového tlačítka. Zámky dormakaba STV 200 jsou vybaveny elektromagnetickým uzamykacím mechanismem s trojrozměrným nastavením a otevírají se bez zaseknutí, i když jsou dveře vystaveny vysokému tlaku. Díky snadné montáži na zárubeň jsou dveřní zámky STV 200 ideální i pro dodatečnou montáž.

  • Plošný přídržný magnet s vysokými přídržnými silami a malými rozměry
  • S kontakty pro ochranu proti sabotáži
  • Kardanový magnetový závěs s trojrozměrnou nastavitelností
  • Lakovaný kovový kryt odolný proti korozi a neoprávněné manipulaci
  • Schváleno podle EltVTR a splňuje požadavky EN 13637
  • Různé barevné varianty

Detaily produktu

Bezpečné zamykání a odemykání dveří únikových cest

Dveřní zámky STV 200 jsou napojeny na zabezpečovací systémy únikových cest SafeRoute jako uzamykací prvek. STV 200 je schválen podle EltVTR a odpovídá specifikacím EN 13637.

Vhodné pro dodatečnou montáž, také na dveře BS/RS

Dveřní zámky STV 200 jsou upevněny na rámu a lze je proto zvlášť snadno dodatečně namontovat (u protipožárních dveří dbejte na pozdější změny předpisů platných v dané zemi). Jsou také schváleny pro použití na protipožárních a kouřotěsných dveřích.

Bezpečnost díky nucenému monitorování

Díky integrovaným monitorovacím funkcím jsou detekovány stavy otevřených dveří, stav uzamčení STV 200 a pokusy o manipulaci a jsou předávány ovládání únikové cesty SafeRoute. Magnet s kardanovým zavěšením a trojrozměrnou nastavitelností zajišťuje funkční spolehlivost.

Více pohodlí s STV 200

STV 200 se rychle a snadno připojuje k ovládání únikových dveří SafeRoute pomocí 4vodičové systémové sběrnice DCW® bez samostatného okruhu nouzového vypnutí.

Emergency exit system STV 200 locking device
Emergency exit system STV 200 locking device
Emergency exit system STV 200 locking device

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás