SafeRoute - dveřní zámky STV 200

 • Emergency exit system STV 200 locking device

  1/4Emergency exit system STV 200 locking device

 • Emergency exit system STV 200 locking device

  1/4Emergency exit system STV 200 locking device

 • Emergency exit system STV 200 locking device

  1/4Emergency exit system STV 200 locking device

 • Emergency exit system STV 200 locking device

  1/4Emergency exit system STV 200 locking device

 • Emergency exit system STV 200 locking device
 • Emergency exit system STV 200 locking device
 • Emergency exit system STV 200 locking device
 • Emergency exit system STV 200 locking device

Shrnutí produktu

Dveřní zámky dormakaba STV 200 zajišťují dveře v systémech chráněných  únikových cest – k odjištění dveří dojde autorizovaným odblokováním, použitím klíčového spínače a v případě poplachu použitím nouzového tlačítka. Zámky dormakaba STV 200 jsou vybaveny elektromagnetickým uzamykacím mechanismem s trojrozměrným nastavením a otevírají se bez zaseknutí, i když jsou dveře vystaveny vysokému tlaku. Díky snadné montáži na zárubeň jsou dveřní zámky STV 200 ideální i pro dodatečnou montáž.

 • Plošný přídržný magnet s vysokými přídržnými silami a malými rozměry
 • S kontakty pro ochranu proti sabotáži
 • Kardanový magnetový závěs s trojrozměrnou nastavitelností
 • Lakovaný kovový kryt odolný proti korozi a neoprávněné manipulaci
 • Schváleno podle EltVTR a splňuje požadavky EN 13637
 • Různé barevné varianty
Detaily produktu

Bezpečné zamykání a odemykání dveří únikových cest

Dveřní zámky STV 200 jsou napojeny na zabezpečovací systémy únikových cest SafeRoute jako uzamykací prvek. STV 200 je schválen podle EltVTR a odpovídá specifikacím EN 13637.

Vhodné pro dodatečnou montáž, také na dveře BS/RS

Dveřní zámky STV 200 jsou upevněny na rámu a lze je proto zvlášť snadno dodatečně namontovat (u protipožárních dveří dbejte na pozdější změny předpisů platných v dané zemi). Jsou také schváleny pro použití na protipožárních a kouřotěsných dveřích.

Bezpečnost díky nucenému monitorování

Díky integrovaným monitorovacím funkcím jsou detekovány stavy otevřených dveří, stav uzamčení STV 200 a pokusy o manipulaci a jsou předávány ovládání únikové cesty SafeRoute. Magnet s kardanovým zavěšením a trojrozměrnou nastavitelností zajišťuje funkční spolehlivost.

Více pohodlí s STV 200

STV 200 se rychle a snadno připojuje k ovládání únikových dveří SafeRoute pomocí 4vodičové systémové sběrnice DCW® bez samostatného okruhu nouzového vypnutí.

Rádi vám ukážeme více

dormakaba Česko s.r.o.
Radlická 714/113a
158 00 Praha 5, Česko

E-Mail: info.cz@dormakaba.com