Różnorodność, równość i integracja

Kształtowanie miejsca, w którym każda osoba może się rozwijać

Różnorodność, równość i integracja

Nasze oświadczenie

W dormakaba wierzymy w sukces zróżnicowanych zespołów i w zapewnienie równych szans dla naszych pracowników. Cenimy wyjątkowość każdego z naszych kolegów i dążymy do stworzenia kultury, w której każdy może być sobą.

Zobowiązujemy się do dalszego rozwoju różnorodności, równości i integracji w dormakaba poprzez:

  • Budowanie integracyjnej kultury, w której pracownicy mogą się rozwijać
  • Wspieranie grup pracowniczych i zapewnienie, że mniejszości są doceniane
  • Budowanie linii sukcesji, która wspiera zróżnicowany zespół zarządzający

Różnorodność, równość i integracja

Dlaczego to jest ważne?

Po pierwsze: traktowanie wszystkich ludzi z szacunkiem jest właściwym i moralnym sposobem pracy w dormakaba. Zróżnicowane i integracyjne organizacje odnoszą większe sukcesy, zapewniają większą efektywność organizacyjną i zaangażowanie pracowników, ponieważ pracownicy mogą się rozwijać. Dlaczego? Zróżnicowane zespoły i liderzy wnoszą różne perspektywy, wiedzę i pomysły, co umożliwia bardziej znaczące innowacje i większy dostęp do nowych segmentów rynku. Jednak, aby zróżnicowane zespoły mogły się rozwijać, ważne jest, aby nadal rozwijać kulturę integracyjną.

Różnorodność, równość i integracja

Jakie są nasze cele?

image

Dążenie do równości jest w centrum globalnego planu zrównoważonego rozwoju, z jego główną ambicją "nie zostawiać nikogo w tyle" i wspieraniem wielu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w które jesteśmy zaangażowani. Dlatego różnorodność, równość i integracja są ważnymi tematami filaru ,,Ludzie’’ w naszych Ramach Zrównoważonego Rozwoju. Podejmujemy działania mające na celu budowanie bardziej zróżnicowanej grupy pracowniczej i kultury integracyjnej, w której nikt nie jest dyskryminowany z jakichkolwiek powodów, takich jak płeć, orientacja seksualna, pochodzenie religijne i kulturowe.

Nasze cele to:
  • 1 na 3 menedżerów to kobiety do 2027 r
  • 25% kobiet w planowaniu sukcesji na wyższe stanowiska kierownicze do 2027 r

 

Różnorodność, równość i integracja

Jak to osiągniemy?

Różnorodność, równość i integracja

Kształtowanie miejsca, w którym każda osoba może się rozwijać