dormakaba
Rozwiązania systemowe

Bezpieczny system blokowania drzwi automatycznych dla oddziałów izolacyjnych, sal operacyjnych lub laboratoriów

System automatycznego blokowania jest istotnym elementem bezpiecznego odseparowania obszarów, takich jak izolatki i strefy izolacji, w celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu. Zapewnia również lepszą kontrolę jakości powietrza, temperatury i rozprzestrzeniania się cząstek obcych.

Specyfikacje i klasyfikacje

Ochrona przeciwpożarowa:Opcja

Architektura bez barier:Zgodnie z DIN 18040 i DIN SPEC 1104

Drogi ewakuacyjneZgodnie z EltVTR (niemiecka dyrektywa dotycząca elektrycznych systemów zamknięć w drzwiach ewakuacyjnych) oraz EN 13637 i EN 179

Urządzenia antywłamaniowe:Ochrona przed intruzami 

Kontrola dostępu

Otwarcie awaryjne

Serwis:Instalacja, uruchomienie i konserwacja

Bezpieczeństwo użytkowania zgodne z normą:DIN 18650/EN 16005

Produkty

01 System wyjść ewakuacyjnych i dróg ewakuacyjnych SafeRoute
02 Bezdotykowy czujnik
03 Czytnik kompaktowy 91 10
04 Zamek ewakuacyjny SVP 2000 z automatyczną blokadą
05 Przepust kablowy KU-480  i element umożliwiający rozłączenie przepustu LK 12
06 Radary Flatscan 
07 Napęd do drzwi rozwiernych ED 100/ED 250
08 Blokująca zwora ewakuacyjna STV 200
09 Zdalny sterownik SCU DR
10 Sterownik dostępu 92 00

Rozwiązanie:

Dwie sztuki drzwi systemowo sterowanych tworzą śluzę, co oznacza, że nie można ich otwierać jednocześnie. Gdy nie są używane, są zamknięte i zabezpieczone. Dostęp jest udzielany tylko upoważnionym osobom. Wszystkie istotne komponenty są połączone poprzez system kontroli dostępu. Pierwsze drzwi otwierane są automatycznie z użyciem napędu do drzwi rozwiernych ED 100/250 za pomocą czujnika zbliżeniowego lub po uwierzytelnieniu użytkownika za pomocą medium dostępowego. Po wejściu do śluzy, następuje aktywowanie zwłoki czasowej. Oznacza to, że dopiero po zamknięciu pierwszych drzwi i upływie określonego czasu otwierane są drugie drzwi.

  • System dwóch drzwi automatycznych z napędem do drzwi rozwiernych ED 100/ED 250 oraz system do wyjść awaryjnych i dróg ewakuacyjnych SafeRoute
  • Higieniczne otwieranie i zamykanie drzwi
  • Automatyczne, bezdotykowe otwieranie drzwi za pomocą czujnika bezdotykowego
  • Automatyczne otwieranie drugich drzwi po zamknięciu pierwszych; nie jest wymagana dodatkowa autoryzacja
  • Kontrola dostępu z użyciem czytnika kompaktowego 91 10
  • System wyjść awaryjnych i dróg ewakuacyjnych SafeRoute monitoruje urządzenie blokujące.
  • Zwolnienie drzwi w przypadku zagrożenia
  • Informacja o stanie drzwi sygnalizowana przez zintegrowany identyfikator świetlny

Serwis:

Niezależnie od tego, czy chodzi o nowy system czy o modernizację - oferujemy instalację, uruchomienie, konserwację, naprawy i części zamienne.

Przykładowe miejsca instalacji:

  • Szpitale, kliniki, laboratoria, firmy farmaceutyczne, domy opieki

Systemy wyjść ewakuacyjnych 

Produkty zastosowane w tym projekcie