dormakaba
pic_verticals_hospitality_3
Rozwiązania

Secure Shift Advanced

Secure Shift Advanced zwiększa bezpieczeństwo gości, optymalizuje zarządzanie pracownikami. Rozwiązanie zostało zaprojektowane przy zastosowaniu najbardziej innowacyjnych technologii, aby zmaksymalizować kontrolę personelu.

Monitorowanie ruchu pracowników

Przed rozpoczęciem zmiany pracownik musi włożyć kartę do czytnika, wprowadzić PIN i aktywować kartę. Karta nie działa bez autoryzacji w Secure Shift. Po zastosowaniu urządzenia mamy kontrolę obecności pracowników oraz dodatkową barierę bezpieczeństwa, która zapobiega używaniu kart nieobecnych pracowników, jak również używania kart przez osoby trzecie.

Pobierz

Informacje o produkcie

  • Synchronizacja kart pracowniczych (automatyczne odświeżanie praw dostępu na kartach personelu)
  • Zdalne anulowanie kart (indywidualne lub grupowe)
  • Wysyłanie alertów / wiadomości do pracowników podczas ich zmiany
  • Automatycznie dezaktywuje kartę po zakończeniu zmiany przez pracownika
  • Sczytywania audytu z karty pracowników
  • Ochrona hasłem (zdefiniowana przez użytkownika)