Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

A.    Informacje dotyczące zbierania danych osobowych

(1)   Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące zbierania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.  Dane osobowe to wszystkie dane dotyczące Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, działania użytkownika.

(2)   Administratorem zgodnie z artykułem 4(7) unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) jest

dormakaba Polska Sp. Z o.o.
ul. Warszawska 72
05-520 Konstancin-Jeziorna

Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem personaldata.pl@dormakaba.com lub pisząc na nasz adres pocztowy z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”

(3)   W przypadku kontaktu e-mailem (adres e-mail, nazwisko i numer telefon, jeśli jest konieczne) są zapisywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.  Usuwamy dane zebrane przy tej okazji, kiedy ich przechowywanie nie jest już konieczne albo ograniczamy przetwarzanie takich danych, jeśli wymaga tego prawo.

(4)   Jeśli nasi usługodawcy mają dla nas realizować szczegółowe funkcje w ramach naszej oferty albo jeśli chcemy wykorzystać Państwa dane do celów komercyjnych, poinformujemy Państwa szczegółowo o odnośnych działaniach.  Przy tej okazji, poinformujemy też Państwa o szczegółowych kryteriach odnośnie czasu przechowywania danych.

B.    Państwa prawa

Posiadają Państwa następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • Prawo dostępu
 • Prawo do korekty lub usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania
 • Prawo do przekazania danych
 • Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego

C.    Zbieranie danych osobowych w trakcie odwiedzin naszej strony internetowej

(1)   )   W trakcie odwiedzin naszej strony internetowej w celach czysto informacyjnych, tzn. bez rejestracji czy ujawniania nam informacji w inny sposób, zbieramy jedynie te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, zbieramy wyszczególnione poniżej dane, gdyż są one dla nas niezbędne z technicznego punktu widzenia, tj. w celu prawidłowego wyświetlenia Państwu naszej strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest artykuł 6(1) zdanie 1, lit. f RODO):

 • Adres IP 
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu/kod statusu HTTP
 • Wolumen przekazanych danych
 • Strona internetowa, z której żądanie pochodzi
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2)   Poza powyższymi danymi, przy okazji korzystania z naszej strony internetowej, na Państwa komputerze zostaną zapisane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na twardym dysku przez wyszukiwarkę, z jakiej Państwo korzystają. Umożliwiają one zbieranie pewnych informacji przez właściciela wyszukiwarki (w tym przypadku przez nas), który przypisuje pliki cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na Państwa komputer. Są one przewidziane do tego, aby usługi internetowe były bardziej przyjazne i sprawne.

(3)   Używanie plików cookie:

a)    Niniejsza strona internetowa korzysta z następujących plików cookie, a ich zakres i funkcjonowanie jest opisane poniżej:

 • Czasowe pliki cookie (b)
 • Trwałe pliki cookie (c).

b)    Czasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu wyszukiwarki. 
W szczególności obejmują one sesyjne pliki cookie. Zapisują tzw. sesyjne ID, za pomocą którego poszczególne żądania z Państwa wyszukiwarki są przypisywane do sesji jako całości. Znaczy to, że Państwa komputer może być rozpoznany przy powrocie na naszą stronę. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu wyszukiwarki.

c)     Trwałe pliki cookie są usuwane automatycznie po ustalonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Można usunąć pliki cookie w dowolnym momencie odpowiednio konfigurując ustawienia bezpieczeństwa w wyszukiwarce.

d)   Można skonfigurować ustawienia w wyszukiwarce zgodnie z potrzebami i tym samym odrzucić akceptowanie zewnętrznych plików cookie lub wszystkich plików cookie.  Jednakże, w takim wypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony.

e)    Pliki Flash cookie nie są zbierane przez Państwa wyszukiwarkę, ale przez wtyczkę Flash.  Korzystamy także z obiektów zapisu HTML5, które są zapisywane na Państwa terminalu. Obiekty te zapisują wymagane dane niezależnie od Państwa wyszukiwarki i nie mają automatycznego terminu wygaśnięcia.  Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania plików Flash cookie, należy zainstalować odpowiedni dodatek.  Stosowanie obiektów zapisu HTML5 może utrudniać Państwu przeglądanie, ponieważ korzystają one z trybu prywatnego w Państwa wyszukiwarce.  Zalecamy ponadto regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądania.

f)      Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, serwisu analizy sieciowej Google Inc. („Google”).

D.    Google Analytics

(1)   Google Analytics także stosuje pliki cookie, czyli wspomniane pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają prowadzenie analizy odnośnie korzystania z naszej strony internetowej.  Informacje generowane przez pliki cookie o Państwa korzystaniu z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku uruchomienia anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej, Google wykorzysta powyższe informacje do analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej w celu sporządzania raportów o działalności w sieci oraz realizacji dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z internetu.

(2)   Można uniknąć zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; jednakże, informujemy, że w takim przypadku nie będą Państwo w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Dodatkowo można zapobiec zbieraniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (adres IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(3)   Niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Tutaj adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, co oznacza, że nie jest możliwa indywidualna identyfikacja użytkownika.  Gdyby dane zebrane o Państwu umożliwiały identyfikację, zostanie to natychmiast uniemożliwione a Państwa dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

(4)   Korzystamy z Google Analytics w celu analiz i regularnej poprawy korzystania z naszej strony internetowej.  Dzięki uzyskanym w ten sposób statystykom, możemy poprawić naszą ofertę i sprawić, że będzie bardziej interesująca dla użytkowników.
W wyjątkowych przypadkach, kiedy dane osobowe są przekazywane do USA, Google podlega przepisom Umowy o Ochronie Prywatności UE-USA,
 https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawa prawna korzystania z Google Analytics to artykuł  6(1) zdanie 1, lit. f RODO.

(5)   Informacje o usługodawcy zewnętrznym: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, przegląd ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, i oświadczenie o ochronie prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

E.  Oświadczenie o ochronie prywatności - newsletter dormakaba

(1) Zapisanie się do newslettera dormakaba odbywa się za Państwa zgodą. Za pomocą newslettera informujemy o naszych aktualnych ofertach, produktach i usługach.

(2) Korzystamy z podwójnej procedury rejestracji, podczas zapisywania się do naszego newslettera. Oznacza to, że po rejestracji wyślemy Państwu wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w którym prosimy o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać newsletter. Jeśli nie potwierdzą Państwo rejestracji, nie będą Państwo otrzymywać newslettera. Przechowujemy również Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest zweryfikowanie rejestracji i wykrycie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych.

(3) Jedyne obowiązkowe informacje wymagane do wysyłania newslettera to Państwa adres e-mail. Udostępnienie dalszych danych przedstawionych oddzielnie jest dobrowolne i służy do personalizowania wysyłanego newslettera. Po potwierdzeniu przechowujemy Państwa adres e-mail, aby wysyłać newsletter. Podstawą prawną jest art. 6 (1) s. 1 RODO

(4) W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę i wypisać się z newslettera. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę, klikając link podany w każdym wysyłanym newsletterze lub korzystając z powyższych danych kontaktowych, wysyłając wiadomość.

(5) Prosimy zwrócić uwagę na to, że oceniamy zachowanie użytkownika podczas wysyłania newslettera. W przypadku tej oceny wysyłane wiadomości e-mail zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele śledzące, które reprezentują jednopikselowe pliki obrazów przechowywane na naszej stronie internetowej. W przypadku tych ewaluacji łączymy dane wymienione w punkcie 3 i sygnały nawigacyjne z siecią WWW z Państwa adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem.

Linki w newsletterze zawierają również ten identyfikator. Korzystamy z danych uzyskanych w ten sposób, aby stworzyć profil użytkownika i dostosować newsletter do indywidualnych zainteresowań. W tym procesie zapisujemy, kiedy Państwo czytają nasze newslettery, które linki Państwo klikają, a następnie wyciągamy wnioski na temat Państwa osobistych zainteresowań. Łączymy te dane z Państwa działaniami na naszej stronie internetowej.

Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec śledzenia w dowolnym momencie, klikając osobny link podany w każdym e-mailu lub informując nas za pośrednictwem dowolnego innego kanału komunikacji. Informacje będą przechowywane tak długo, jak subskrybują Państwo newsletter. Po wypisaniu się, zapisujemy dane wyłącznie w formie statystycznej i anonimowej.

Ponadto takie śledzenie nie jest możliwe, jeśli wyłączyli Państwo wyświetlanie obrazów w ustawieniach domyślnych w aplikacji e-mail. W takim przypadku biuletyn nie zostanie w pełni wyświetlony i mogą mieć Państwo problem z korzystania z wszystkich funkcji. Jeśli będą Państwo wyświetlać obrazy ręcznie, powyższe śledzenie będzie miało miejsce.