dormakaba
Zrównoważony rozwój

Podejście

dormakaba zobowiązała się do tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju w najbardziej istotnych kwestiach. Pojęcie ,,kwintesencja” jest definiowana jako wszystkie obszary, w których dormakaba w pozytywny sposób przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, na przykład poprzez tworzenie nowych miejsc pracy lub szkolenia, ale również obszary, gdzie działania biznesowe dormakaba wpływają na przykład na naturalne zasoby takie, jak zużycie energii podczas procesu produkcyjnego. Dodatkowo pod uwagę zostały wzięte również obszary, którymi najbardziej zainteresowani są udziałowcy. Najistotniejsze kwestie zostały przyporządkowane do czterech głównych obszarów strategicznego podejścia do zagadnienia zrównoważonego rozwoju dormakaba - do Przejrzystości, Procesu i Produkcji, Produktów oraz Ludzi.

Przejrzystość

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej, we wszystkich lokalizacjach ważne jest postępowanie zgodne z lokalnym prawem i wewnętrznymi zasadami firmy, jak również poszanowanie praw człowieka i regulacji środowiskowych. Odnosi się to zarówno do procesów wewnętrznych firmy, jak również do relacji z innymi zewnętrznymi punktami kontaktowymi, takimi jak klienci, władze, partnerzy i dostawcy, co potwierdza Kodeks Postępowania dormakaba oraz Kodeks Postępowania Dostawców.

Proces i produkcja

W procesie produkcyjnym dormakaba wykorzystuje dostępne zasoby oraz odpady i produkty pochodne emisji. Dlatego też kwestie dotyczące środowiska są jednymi z najistotniejszych aspektów zrównoważonego rozwoju, które pojawiają się wraz z całym łańcuchem tworzenia. Dodatkowo zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników na wszystkich płaszczyznach działalności gospodarczej są naszym najwyższym priorytetem.

Ludzie

Zmotywowani i kompetentni pracownicy są ważnym czynnikiem zapewniającym sukces firmy dormakaba. W swojej strategii korporacyjnej dormakaba zobowiązała się do tego, aby odpowiedni ludzie pracowali na odpowiednich stanowiskach, do zachęcania do różnorodności oraz do zapewniania możliwości odpowiednich szkoleń, aby pracownicy dysponowali najlepszymi umiejętnościami.

Produkty

Za firmą dormakaba stoi wysoka jakość i innowacyjne produkty. Priorytetem firmy jest zasada ,,najważniejszy jest klient”. Dlatego też jakość produktów jest kluczową kwestią i należy mieć ją na względzie na wszystkich etapach w łańcuchu wartości, ponieważ zadowoleni klienci są kluczem do sukcesu finansowego oraz do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu.