dormakaba
Zrównoważony rozwój

Deklaracje zdrowia produktu

Deklaracja zdrowia produktu (HDP -Health Product Declaration) zapewnia przejrzysty przegląd materiałów i substancji zawartych w produkcie budowlanym, a także związane z tym skutki dla ludzkiego zdrowia. Certyfikaty HDP dostępne są dla następujących produktów:

Technika drzwiowaDeklaracje zdrowia produktu (HPD)
BTS 80x
BTS 80 EMBx
BTS 80 Fx
RTS 80 EMBx
BTS 75 Vx
RTS 87x
BTS 84x
RTS 85x
RTS 88x
Seria systemów wyjść ewakuacyjnych 8000 x
Seria systemów wyjść ewakuacyjnych 9000 
x
Wykończenie powierzchni -samozamykacz 8600 x
Wykończenie powierzchni -samozamykacz 8900 x
TS 93x
ITS 96x
Systemy Master Key 
Seria zamków M9000 ANSI x
Seria zamków CL700 ANSI x
Seria zamków C800 ANSI x
Systemy wejść
Crane AL 1000/2000/3000 - Automatyczne drzwi obrotowex
Crane AL 1000/2000/3000 - Manualne drzwi obrotowex
Crane SS 2000/3000 - Manualne drzwi obrotowex
Manualne drzwi obrotowe KTV M
x
Automatyczne drzwi obrotowe KTV A
x
Automatyczne drzwi obrotowe KTC 2
x
Automatyczne drzwi obrotowe KTC 3/4
x