dormakaba
Zrównoważony rozwój

Deklaracje zdrowia produktu

Deklaracja zdrowia produktu (HDP -Health Product Declaration) zapewnia przejrzysty przegląd materiałów i substancji zawartych w produkcie budowlanym, a także związane z tym skutki dla ludzkiego zdrowia. Certyfikaty HDP dostępne są dla następujących produktów:


Technika drzwiowaDeklaracje zdrowia produktu (HPD)

BTS 80/ BTS 80 EMB/ RTS 80 EMB

x

BTS 75 V/ RTS 87

x

BTS 80 F

x

RTS 85/ RTS 88/ BTS 84

x

ITS 96

x

TS 91

x

TS 93

x
Systemy wejścia

CS 80 MAGNEO

x

ED 100/250

x

ES 200

x