dormakaba
Zrównoważony rozwój

Deklaracje produktu

Zrównoważony rozwój jest coraz ważniejszym czynnikiem w branży budowlanej. Sektor budowlany i nieruchomości mają istotny wpływ na zużycie zasobów i energii, a tym samym na środowisko: do budowy i obsługi budynków potrzebne są bowiem duże ilości surowców i energii. Dążąc do zminimalizowania tego znaczącego zużycia energii i surowców, stworzono różne systemy certyfikacji budynków, łącznie z LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) oraz DGNB (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego).

System certyfikacji budynków ekologicznych definiuje wymogi dotyczące wyrobów budowlanych, skupiając się na ukazaniu wpływu produktu na środowisko, jak również potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie. Dlatego też środowiskowe deklaracje produktu (EPD) oraz deklaracje dotyczące wpływu produktu na zdrowie (HPD) stały się bardzo ważne w branży budowlanej.

Testbild-web

Środowiskowe deklaracje produktu

Środowiskowa deklaracja produktu (EPD) jest powszechnie stosowanym standardem branżowym opracowanym według ISO 14025, 14040, 14044 i EN...

Więcej

Deklaracje dotyczące wpływu produktu na zdrowie

Deklaracja dotycząca wpływu produktu na zdrowie (HPD) zapewnia przejrzysty wykaz materiałów i substancji zawartych w produkcie...

Więcej
Testbild-web

Etykieta Declare

Etykieta Declare jest jak etykieta żywieniowa dla branży budowlanej. Wymienia z czego składają się produkty, aby pomóc klientom...

Więcej