dormakaba
Newsletter dormakaba

Wywiad z Ryszardem Cybulskim, Dyrektorem Serwisu dormakaba Polska

IMG_0902
219667,78375

Czym się zajmujesz w dormakaba Polska?

Zarządzam serwisem, czyli sprawuję nadzór nad pracą koordynatorów montażu i pośrednio nad pracą i wynikami całości serwisu. Reprezentuję dział serwisu raportując jego wyniki oraz uczestniczę w spotkaniach z klientami. Dbam o ciągły rozwój, tworząc plany perspektywistyczne na kilka lat do przodu, zajmuje się rekrutacją pracowników, a także w oparciu o dane liczbowe dbam o równowagę regionów serwisowych. Organizuję comiesięczne spotkania z całością administracji serwisu w celu oceny działalności w miesiącu ubiegłym i oceny zadań do osiągnięcia w następnym miesiącu.

Jak wyglądał rozwój serwisu dormakaba Polska?

Serwis zacząłem tworzyć zaraz po przyjściu do ówczesnej Dorma Polska w październiku 1997 roku, początkowo w 100% opartym na podwykonawcach. Już w 1998 roku sieć serwisu Dorma liczyła 14 firm a w 2000 roku 22 firmy mające podpisane umowy i naszą autoryzację nazywające się APS-ami od pierwszych liter nazwy „Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy”.

Od 1-ego stycznia 2007 wraz z Dyrektorem Generalnym Dariuszem Marczukiem podjęliśmy strategiczną decyzję o zmianie modelu serwisu, na mocy której podstawą mają być zatrudnieni na etacie technicy oraz administracja (oczywiście w dalszym ciągu współpracowaliśmy i do dziś współpracujemy z wybranymi podwykonawcami).

I tak w styczniu 2007 roku zatrudniliśmy pierwszą osobę do koordynacji prac serwisowych i pomocy przy podpisywaniu umów serwisowych oraz pierwszych trzech techników w Warszawie. Pierwszy rok finansowy zamknął się kwotą 457 tysięcy złotych przychodu.

W czerwcu 2008 roku otworzyliśmy pierwszy zamiejscowy oddział serwisowy w Katowicach i obecnie mamy takich oddziałów 20 oraz 40 własnych serwisantów. Osiągamy obroty ponad 13 mln zł.

W najbliższym czasie planujemy zwiększyć liczbę regionów serwisowych z 6 do 7 i dalej zwiększać liczbę własnych serwisantów.

Największe wyzwania przed jakimi stoi nasz serwis?

Dalszy rozwój przez zagęszczenie sieci serwisowej, tak aby serwisant pracował w regionie o promieniu dojazdu do 50 km.

Które z serwisowanych obiektów są najbardziej wymagające?

Zdecydowanie stacje paliw, ze względu na ich specyfikę pracy 24/7. Dostępność serwisu jest wymagana w ciągu 8h niezależnie od pory dnia czy nocy. Jako następne można wskazać szpitale i ośrodki zdrowia.

Jak szybko jesteśmy w stanie usunąć usterkę w szpitalu?

Szpitale podlegają takim samym rygorom jak inne firmy mające podpisane umowy serwisowe i z reguły jest to do 24h od odebrania zlecenia serwisowego. W nagłych przypadkach takich jak np. drzwi do sali operacyjnej jesteśmy w stanie zareagować w terminie 2-3h. Szczególnie w regionach, gdzie mamy kilkuosobowe zespoły serwisowe.

Jakie korzyści niesie ze sobą podpisanie Umowy Serwisowej z naszą firmą?

Umowa Serwisowa gwarantuje klientowi czas reakcji serwisu w przypadku zgłoszenia wad do 24 godzin, standardowo jest to do 7 dni. Oferujemy dedykowaną infolinię serwisową oraz niższe koszty napraw i wysokie rabaty na części zamienne w przypadku zdarzeń nie objętych gwarancją (np. ataków wandalizmu, zdarzeń losowych). Przejmujemy także odpowiedzialność za należyty stan napędu w razie kontroli. Zapraszam do kontaktu z naszym działem umów serwisowych, od którego mogą Państwo dowiedzieć się jeszcze więcej o korzyściach z podpisania umowy LINK.