dormakaba
Newsletter dormakaba

Toaleta dla niepełnosprawnych

Planowanie i użytkowanie z myślą o wszystkich użytkownikach

Napęd ED 100/250 do drzwi rozwieranych automatycznie, stosowany wraz z niezbędnymi urządzeniami takimi jak przyciski aktywujące napęd oraz wskaźniki zajętości, zapewnia swobodny i komfortowy dostęp do toalety osobom niepełnosprawnym. Pomieszczenie od wewnątrz i od zewnątrz wyposaża się w „klasyczne” przyciski powierzchniowe aktywujące napęd bądź w przyciski wykorzystujące nowoczesną technologię LED (również z napisami w języku Brailla na powierzchni przycisku). Do wskazywania zajętości / braku zajętości wykorzystuje się wskaźniki świecące na czerwono lub zielono umieszczane w widocznych dla użytkownika miejscach. Opcjonalnie na zewnątrz umieścić można wyłącznik awaryjny, by w razie awarii drzwi można było szybko otworzyć. Dodatkowo dormakaba zaleca włączenie toalety dla osób niepełnosprawnych do znajdującego się w miejscu instalacji systemu telefonu alarmowego.

Jak to działa?

Początkowo toaleta nie jest zajęta i zainstalowany na zewnątrz wskaźnik stanu świeci się na zielono. Po naciśnięciu przycisku na zewnątrz drzwi otwierają się automatycznie i po upływie ustawionego czasu utrzymywania w pozycji otwartej drzwi się zamykają. Dopiero gdy drzwi ponownie się całkowicie zamkną, poprzez naciśnięcie przycisku wewnątrz można dezaktywować przycisk na zewnątrz. Jednocześnie zewnętrzny wskaźnik stanu zmienia się z zielonego na czerwony, by zasygnalizować „zajętość”. Również wewnątrz zapala się czerwony wskaźnik zajętości, tak by użytkownik miał pewność, że drzwi są zamknięte. Po skorzystaniu z toalety, od wewnątrz drzwi można otworzyć automatycznie poprzez naciśnięcie przycisku lub ręcznie poprzez naciśnięcie klamki drzwi. Jednocześnie generowany jest komunikat 24 V DC, który można przekazać do uruchomienia automatycznego spuszczenia wody. Po upływie czasu utrzymywania w pozycji otwartej drzwi ponownie się zamykają. Zewnętrzny wskaźnik stanu zmienia się z czerwonego na zielony a wewnętrzny wskaźnik gaśnie. 

Na wypadek sytuacji awaryjnych przewidziane jest podłączenie wyłącznika awaryjnego, którego naciśnięcie powoduje odłączenie zastawki i drzwi można otworzyć ręcznie. Wyłączone zostaje wtedy automatyczne działanie napędu. Awaryjne otwarcie może alternatywnie nastąpić także przy pomocy klucza z zewnątrz. W obu przypadkach zewnętrzny wskaźnik stanu zmienia się z czerwonego na zielony i wewnętrzny wskaźnik świetlny gaśnie.